Truy cập nội dung luôn

Cải cách hành chánh Cải cách hành chánh

Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang ban hành Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính năm 2018 trên địa bàn tỉnh Tiền Giang Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang ban hành Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính năm 2018 trên địa bàn tỉnh Tiền Giang
Nhằm triển khai thực hiện có hiệu quả kế hoạch cải cách hành chính giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn tỉnh Tiền Giang và đảm bảo hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ cải cách hành chính của tỉnh trong...
Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính năm 2018 trên địa bàn tỉnh Tiền Giang Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính năm 2018 trên địa bàn tỉnh Tiền Giang
Nhằm tổ chức thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính đạt hiệu quả, chất lượng, đi vào nề nếp, tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính góp phần nâng cao chất lượng thể chế, gắn công...
Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai Kế hoạch tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích trên địa bàn tỉnh Tiền Giang Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai Kế hoạch tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích trên địa bàn tỉnh Tiền Giang
Nhằm triển khai đồng bộ kênh hỗ trợ tiếp nhận, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính phục vụ tổ chức, cá nhân trong việc thực hiện thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Tiền Giang; đồng thời,...
Ban hành Quy chế phối hợp trong việc tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính thuộc thẩm quyền quản lý của Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang Ban hành Quy chế phối hợp trong việc tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính thuộc thẩm quyền quản lý của Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang
Ngày 15 tháng 12 năm 2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang đã triển khai Quyết định số 3764/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế phối hợp trong việc tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân,...
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Kế hoạch cải cách hành chính năm 2018 Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Kế hoạch cải cách hành chính năm 2018
Nhằm tiếp tục đẩy mạnh công tác cải cách hành chính và hoàn thiện các thủ tục hành chính theo hướng công khai, đơn giản, nhanh chóng, thuận tiện cho tổ chức, công dân, Sở Văn hóa, Thể thao và Du...
Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang triển khai Đề án Đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước giai đoạn 2017-2020 trên địa bàn tỉnh Tiền Giang Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang triển khai Đề án Đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước giai đoạn 2017-2020 trên địa bàn tỉnh Tiền Giang
Nhằm đánh giá khách quan chất lượng cung ứng dịch vụ hành chính công của các cơ quan hành chính nhà nước, Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang đã ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án Đo lường...
Một số kết quả đạt được trong công tác kiểm soát thủ tục hành chính năm 2017 tại Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Một số kết quả đạt được trong công tác kiểm soát thủ tục hành chính năm 2017 tại Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Nhằm tiếp tục duy trì và góp phần thực hiện tốt công tác cải cách hành chính, ngay từ đầu năm 2017, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch luôn chú trọng  thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành...
Tuyên truyền công tác cải cách hành chính Tuyên truyền công tác cải cách hành chính
Sở Nội vụ vừa ban hành Kế hoạch tuyên truyền công tác cải cách hành chính bằng băng rôn trên địa bàn tỉnh Tiền Giang năm 2017. Băng rôn tuyên truyền công tác cải cách hành chính được treo trước...
Quy định thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính, cơ chế một cửa, một cửa liên thông Quy định thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính, cơ chế một cửa, một cửa liên thông
Nhằm kịp thời triển khai thực hiện Nghị định số 92/2017/NĐ-CP của Chính phủ, ngày 23 tháng 10 năm 2017, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành văn bản về việc thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành...
Hướng dẫn thực hiện dịch vụ công trực tuyến của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hướng dẫn thực hiện dịch vụ công trực tuyến của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp khi thực hiện các thủ tục hành chính cấp trung ương, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ban hành hướng dẫn thực hiện đối với dịch vụ công...
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch nâng cấp 98 thủ tục hành chính thuộc phạm vi giải quyết lên mức độ 3 Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch nâng cấp 98 thủ tục hành chính thuộc phạm vi giải quyết lên mức độ 3
Nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân có nhu cầu giải quyết các thủ tục hành chính một cách nhanh chóng tại một địa chỉ truy cập duy nhất, Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang đã xây...
Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang thông qua phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính trong lĩnh vực Khách sạn thuộc thẩm quyền giải quyết của tỉnh Tiền Giang Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang thông qua phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính trong lĩnh vực Khách sạn thuộc thẩm quyền giải quyết của tỉnh Tiền Giang
Thực hiện Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang về việc ban hành kế hoạch rà soát, đánh giá thủ tục hành chính năm 2017 của các cấp chính quyền trên địa bàn tỉnh Tiền Giang, Sở Văn hóa,...
Công đoàn cơ sở Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch triển khai thực hiện Cuộc vận động xây dựng người cán bộ, công chức, viên chức “Trung thành, trách nhiệm, liêm chính, sáng tạo” Công đoàn cơ sở Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch triển khai thực hiện Cuộc vận động xây dựng người cán bộ, công chức, viên chức “Trung thành, trách nhiệm, liêm chính, sáng tạo”
Thực hiện sự chỉ đạo của Công đoàn Viên chức tỉnh Tiền Giang, Công đoàn cơ sở Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã triển khai đến các Công đoàn bộ phận trực thuộc tổ chức thực hiện Nghị quyết số 09...
Tuyên truyền xây dựng chính quyền điện tử, dịch vụ công trực tuyến Tuyên truyền xây dựng chính quyền điện tử, dịch vụ công trực tuyến
Ngày 18-8-2017, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 228/KH-UBND về việc tuyên truyền xây dựng chính quyền điện tử, dịch vụ công trực tuyến trên địa bàn tỉnh Tiền Giang năm 2017. ...
Một số kết quả đạt được trong công tác cải cách hành chính quý III năm 2017 tại Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Một số kết quả đạt được trong công tác cải cách hành chính quý III năm 2017 tại Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Tiếp tục thực hiện Chuyên đề thi đua "Đẩy mạnh cải cách hành chính" năm 2017, trong quý III năm 2017, cán bộ, công chức Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch không ngừng phấn đấu thực hiện các nội dung,...
Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang ban hành Quyết định công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã chuẩn hóa về nội dung Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang ban hành Quyết định công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã chuẩn hóa về nội dung
Ngày 21 tháng 6 năm 2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang đã ban hành Quyết định số 1955/QĐ-UBND về việc công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch...
Niêm yết công khai thủ tục hành chính thuộc phạm vi giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Tiền Giang Niêm yết công khai thủ tục hành chính thuộc phạm vi giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Tiền Giang
Ngày 21 tháng 6 năm 2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang ban hành Quyết định số 1955/QĐ-UBND về việc công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch...
Một số kết quả đạt được trong công tác kiểm soát thủ tục hành chính tại Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch trong 6 tháng đầu năm 2017 Một số kết quả đạt được trong công tác kiểm soát thủ tục hành chính tại Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch trong 6 tháng đầu năm 2017
Nhằm đảm bảo tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo điều hành trong công tác kiểm soát thủ tục hành chính, ngay từ đầu năm 2017, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã xây dựng Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ...
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch triển khai thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính năm 2017 Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch triển khai thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính năm 2017
Năm 2017, xác định kiểm soát thủ tục hành chính là một nội dung quan trọng nhằm góp phần thực hiện tốt Chuyên đề thi đua "Đẩy mạnh cải cách hành chính" do Ủy ban nhân dân tỉnh phát động hàng năm,...
Công tác cải cách hành chính tại Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch trong 6 tháng đầu năm 2017 Công tác cải cách hành chính tại Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch trong 6 tháng đầu năm 2017
Xác định công tác cải cách hành chính là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của đơn vị trong năm 2017, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã xây dựng và triển khai Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ cải...

Liên kết Liên kết