Truy cập nội dung luôn

Cải cách hành chánh Cải cách hành chánh

Ủy ban nhân dân tỉnh công bố Danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực lễ hội thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Tiền Giang Ủy ban nhân dân tỉnh công bố Danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực lễ hội thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Tiền Giang
Ngày 08 tháng 10 năm 2018, Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang ban hành Quyết định số 2867/QĐ-UBND v/v công bố Danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực lễ hội thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở...
Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch nâng cao chỉ số cải cách hành chính (Par index) tỉnh Tiền Giang giai đoạn 2018-2020. Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch nâng cao chỉ số cải cách hành chính (Par index) tỉnh Tiền Giang giai đoạn 2018-2020.
Ngày 19/9/2018, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch số 252/KH-UBND về việc nâng cao chỉ số cải cách hành chính tỉnh Tiền Giang giai đoạn 2018-2020. Mục tiêu nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm...
Công tác kiểm soát thủ tục hành chính Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch quý III năm 2018 Công tác kiểm soát thủ tục hành chính Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch quý III năm 2018
Thực hiện Kế hoạch số 40/KH-SVHTTDL ngày 18/01/2018 về việc triển khai thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính năm 2018, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã nghiêm túc tổ chức thực hiện...
Công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực xuất nhập khẩu văn hóa phẩm không nhằm mục đích kinh doanh thuộc phạm vi quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực xuất nhập khẩu văn hóa phẩm không nhằm mục đích kinh doanh thuộc phạm vi quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa ban hành Quyết định số 2741/QĐ-BVHTTDL về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực xuất nhập khẩu văn hóa phẩm không nhằm mục đích...
Hội thi “Tìm hiểu công tác cải cách hành chính” Hội thi “Tìm hiểu công tác cải cách hành chính”
UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch Hội thi "Tìm hiểu công tác cải cách hành chính tỉnh Tiền Giang năm 2018".           Theo đó, đối tượng dự thi là các...
Hội thi “Tìm hiểu công tác cải cách hành chính tỉnh Tiền Giang” năm 2018 Hội thi “Tìm hiểu công tác cải cách hành chính tỉnh Tiền Giang” năm 2018
Nhằm nâng cao nhận thức cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong tỉnh Tiền Giang về ý nghĩa, tầm quan trọng và các nội dung của chương trình tổng thể cải cách hành chính, Ủy ban nhân dân...
Khai giảng lớp bồi dưỡng nghiệp vụ cải cách hành chính theo mô hình một cửa điện tử liên thông hiện đại Khai giảng lớp bồi dưỡng nghiệp vụ cải cách hành chính theo mô hình một cửa điện tử liên thông hiện đại
Sáng ngày 09/7/2018, tại Trường Trung cấp nghề kinh tế-kỹ thuật Công đoàn Tiền Giang, Sở Nội vụ tỉnh Tiền Giang phối hợp với Trường Đại học Nội vụ Hà Nội tổ chức lớp bồi dưỡng nghiệp vụ cải cách...
Công tác cải cách hành chính tại Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch trong 6 tháng đầu năm 2018 Công tác cải cách hành chính tại Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch trong 6 tháng đầu năm 2018
Nhằm tiếp tục góp phần thực hiện hiệu quả công tác cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh Tiền Giang nói chung và tại Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch nói riêng, ngay từ đầu năm 2018, Sở Văn hóa,...
Ủy ban nhân dân tỉnh công bố danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực Du lịch thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Tiền Giang Ủy ban nhân dân tỉnh công bố danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực Du lịch thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Tiền Giang
Ngày 04 tháng 6 năm 2018, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Quyết định số 1534/QĐ-UBND công bố danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực Du lịch thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể...
Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước tỉnh Tiền Giang năm 2018 Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước tỉnh Tiền Giang năm 2018
Nhằm đẩy mạnh phát triển Chính quyền điện tử, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của cơ quan nhà nước, phục vụ người dân và doanh nghiệp  ngày càng tốt hơn; đồng thời, công khai, minh...
Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt điều chỉnh quy hoạch ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin tỉnh Tiền Giang đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt điều chỉnh quy hoạch ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin tỉnh Tiền Giang đến năm 2020, định hướng đến năm 2030
Hiện nay, việc đẩy mạnh ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin là một công cụ quan trọng hàng đầu để cải cách hành chính, xây dựng chính quyền điện tử, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước, nâng...
Công tác cải cách hành chính tại Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch quý I năm 2018 Công tác cải cách hành chính tại Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch quý I năm 2018
Nhằm  tiếp tục góp phần thực hiện hiệu quả công tác cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh Tiền Giang, ngay từ đầu năm 2018, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịc đã xây dựng, triển khai kế hoạch...
Kế hoạch rà soát, đánh giá sự phù hợp của thủ tục hành chính với yêu cầu thực hiện dịch vụ công trực tuyến trên địa bàn tỉnh Tiền Giang Kế hoạch rà soát, đánh giá sự phù hợp của thủ tục hành chính với yêu cầu thực hiện dịch vụ công trực tuyến trên địa bàn tỉnh Tiền Giang
Nhằm rà soát, đánh giá sự phù hợp của thủ tục hành chính và các quy định liên quan đến thủ tục hành chính với yêu cầu triển khai thực hiện dịch vụ công trực tuyến, Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang...
Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang ban hành Chỉ thị tăng cường công tác cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh Tiền Giang giai đoạn 2018-2020 Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang ban hành Chỉ thị tăng cường công tác cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh Tiền Giang giai đoạn 2018-2020
Nhằm tiếp tục thực hiện có hiệu quả Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2020 trên địa bàn tỉnh Tiền Giang, Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang đã ban hành Chỉ thị tăng...
Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang ban hành Kế hoạch phát động chuyên đề thi đua “Ứng dụng công nghệ thông tin trong các cơ quan nhà nước” trên địa bàn tỉnh Tiền Giang năm 2018 Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang ban hành Kế hoạch phát động chuyên đề thi đua “Ứng dụng công nghệ thông tin trong các cơ quan nhà nước” trên địa bàn tỉnh Tiền Giang năm 2018
Nhằm tiếp tục nâng cao hiệu quả hoạt động quản lý nhà nước trong lĩnh vực công nghệ thông tin; đồng thời, triển khai thực hiện có hiệu quả các nội dung chỉ đạo theo Nghị quyết số 36-NQ/TW ngày 01...
Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang phát động chuyên đề thi đua “Đẩy mạnh cải cách hành chính” trên địa bàn tỉnh Tiền Giang năm 2018 Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang phát động chuyên đề thi đua “Đẩy mạnh cải cách hành chính” trên địa bàn tỉnh Tiền Giang năm 2018
Nhằm tiếp tục đẩy mạnh thực hiện công tác cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả của bộ máy hành chính, tạo động lực, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh, Ủy ban nhân...
Kế hoạch rà soát, đánh giá thủ tục hành chính năm 2018 của các cấp chính quyền trên địa bàn tỉnh Tiền Giang Kế hoạch rà soát, đánh giá thủ tục hành chính năm 2018 của các cấp chính quyền trên địa bàn tỉnh Tiền Giang
Nhằm kịp thời phát hiện để sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc hủy bỏ các quy định, thủ tục hành chính không cần thiết, không phù hợp, không đáp ứng được các nguyên tắc về quy định và thực...
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch triển khai nhiệm vụ công tác kiểm soát thủ tục hành chính năm 2018 Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch triển khai nhiệm vụ công tác kiểm soát thủ tục hành chính năm 2018
Nhằm triển khai có hiệu quả việc thực hiện rà soát, đánh giá thủ tục hành chính, quy định hành chính, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện công tác kiểm soát...
Tập huấn kỹ năng tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính cho nhân viên bưu chính thuộc Bưu điện tỉnh Tiền Giang Tập huấn kỹ năng tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính cho nhân viên bưu chính thuộc Bưu điện tỉnh Tiền Giang
Thực hiện Kế hoạch của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang, Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Tiền Giang đã tổ chức tập huấn kỹ năng tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính cho nhân...
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính năm 2018 Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính năm 2018
Thực hiện sự chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh trong công tác cải cách hành chính, ngày 08 tháng 01 năm 2018, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ban hành Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ cải cách hành...

Liên kết Liên kết