Truy cập nội dung luôn

Cải cách hành chánh Cải cách hành chánh

Ông Nguyễn Đức Đảm - Ủy viên UBND tỉnh, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch gặp gỡ người dân xã Kim Sơn về các chỉ số liên quan đến Hiệu quả quản trị và Hành chính công (PAPI) Ông Nguyễn Đức Đảm - Ủy viên UBND tỉnh, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch gặp gỡ người dân xã Kim Sơn về các chỉ số liên quan đến Hiệu quả quản trị và Hành chính công (PAPI)
Sáng ngày 23/5/2019, tại Nhà Văn hóa xã Kim Sơn đã có buổi gặp gỡ giữa Ủy viên UBND tỉnh và người dân để trao đổi các vấn đề liên quan đến chỉ số Hiệu quả quản trị và Hành chính công (PAPI). Tham...
Tăng cường thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính, cơ chế một cửa, một cửa liên thông Tăng cường thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính, cơ chế một cửa, một cửa liên thông
       Để khắc phục những hạn chế, đồng thời nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm soát thủ tục hành chính (TTHC),cơ chế một cửa, một cửa liên thông trên địa bàn tỉnh...
Một số quy định về kinh doanh lữ hành của Luật Du lịch số 09/2017/QH14 Một số quy định về kinh doanh lữ hành của Luật Du lịch số 09/2017/QH14
     Ngày 08 tháng 5 năm 2019, Tổng cục Du lịch ban hành văn bản thực hiện quy định của Luật Du lịch số 09/2017/QH14.       Theo đó, các cá nhân, tổ chức, doanh...
Một số quy định đối với thủ tục hành chính đăng cai giải thi đấu, trận thi đấu do Liên đoàn thể thao quốc gia hoặc Liên đoàn thể thao quốc tế tổ chức hoặc đăng cai tổ chức Một số quy định đối với thủ tục hành chính đăng cai giải thi đấu, trận thi đấu do Liên đoàn thể thao quốc gia hoặc Liên đoàn thể thao quốc tế tổ chức hoặc đăng cai tổ chức
      Thủ tục đăng cai tổ chức giải thi đấu, trận thi đấu do Liên đoàn thể thao quốc gia hoặc Liên đoàn thể thao quốc tế tổ chức hoặc đăng cai tổ chức được Ủy ban nhân dân tỉnh công...
Hướng dẫn thực hiện thủ tục hành chính Cấp giấy phép tổ chức triển lãm do các tổ chức, cá nhân tại địa phương đưa ra nước ngoài không vì mục đích thương mại Hướng dẫn thực hiện thủ tục hành chính Cấp giấy phép tổ chức triển lãm do các tổ chức, cá nhân tại địa phương đưa ra nước ngoài không vì mục đích thương mại
     Ủy ban nhân dân tỉnh vừa ban hành Quyết định số 1341/QĐ-UBND công bố Danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực thể dục, thể thao và triển lãm  thuộc thẩm quyền giải quyết...
Triển khai thực hiện nhiệm vụ trọng tâm cải cách hành chính Triển khai thực hiện nhiệm vụ trọng tâm cải cách hành chính
      Để tạo đột phá mới về cải cách hành chính của tỉnh Tiền Giang trong năm 2019 và những năm tiếp theo, Ủy ban nhân dân tỉnh vừa có Công văn số 1612/UBND-NCPC ngày 25 tháng 4 năm...
Hội nghị triển khai và ký kết giao ước thi đua năm 2019 Khối thi đua sở, ngành quản lý nhà nước (Tiểu khối 3) Hội nghị triển khai và ký kết giao ước thi đua năm 2019 Khối thi đua sở, ngành quản lý nhà nước (Tiểu khối 3)
     Ngày 26/4/2019, tại Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Khối thi đua sở, ngành quản lý nhà nước (Tiểu khối 3) đã tổ chức Hội nghị triển khai và ký kết giao ước thi đua năm 2019....
Thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi bổ sung trong lĩnh vực thể dục, thể thao và triển lãm Thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi bổ sung trong lĩnh vực thể dục, thể thao và triển lãm
       Ủy ban nhân dân tỉnh vừa ban hành Quyết định số 1341/QĐ-UBND ngày 22 tháng 4 năm 2019 về việc công bố danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực thể dục, thể thao và...
Một số sửa đổi, bổ sung đối với thủ tục cấp giấy phép sao chép tác phẩm mỹ thuật về danh nhân văn hóa, anh hùng dân tộc, lãnh tụ Một số sửa đổi, bổ sung đối với thủ tục cấp giấy phép sao chép tác phẩm mỹ thuật về danh nhân văn hóa, anh hùng dân tộc, lãnh tụ
     Thủ tục hành chính cấp giấy phép sao chép tác phẩm mỹ thuật về danh nhân văn hóa, anh hùng dân tộc, lãnh tụ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa...
Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động của các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước tỉnh Tiền Giang Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động của các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước tỉnh Tiền Giang
     Nhằm không ngừng nâng cao hiệu quả công tác cải cách hành chính thông qua việc xây dựng và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 vào...

Liên kết Liên kết