Truy cập nội dung luôn

Cải cách hành chánh Cải cách hành chánh

Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai Kế hoạch tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

Nhằm triển khai đồng bộ kênh hỗ trợ tiếp nhận, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính phục vụ tổ chức, cá nhân trong việc thực hiện thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Tiền Giang; đồng thời, để tiết kiệm chi phí, thời gian và tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức, cá nhân trong việc thực hiện thủ tục hành chính, Ủy ban nhân dân tỉnh đã triển khai Kế hoạch tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích trên địa bàn tỉnh Tiền Giang.

Hình thức thực hiện thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích được quy định cụ thể bao gồm: gửi hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính; nhận kết quả giải quyết thủ tục hành chính; gửi hồ sơ và nhận kết quả giải quyết thủ tục hành chính.

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã niêm yết công khai Danh mục thủ tục hành chính thực hiện và không thực hiện tiếp nhận, trả kết quả giải quyết qua dịch vụ bưu chính công ích tại "Bảng niêm yết các thủ tục hành chính thuộc phạm vi giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch". Theo quy định, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch có 13 thủ tục hành chính thực hiện tiếp nhận và trả kết quả giải quyết qua dịch vụ bưu chính công ích gồm: Cấp giấy phép tổ chức biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang cho các tổ chức thuộc địa phương; Thông báo tổ chức biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang, thi người đẹp, người mẫu; Cấp Giấy phép kinh doanh karaoke; Tiếp nhận hồ sơ thông báo sản phẩm quảng cáo trên bảng quảng cáo, băng-rôn; Đăng cai tổ chức Giải thi đấu vô địch từng môn thể thao của tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao; Công nhận Ban vận động thành lập Hiệp hội thể thao ở địa phương; Cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch quốc tế; Cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch nội địa; Đổi thẻ hướng dẫn viên du lịch; Cấp lại thẻ hướng dẫn viên du lịch;  Xếp hạng cơ sở lưu trú du lịch: hạng 1 sao, 2 sao cho khách sạn, làng du lịch; Thẩm định lại, xếp hạng lại hạng cơ sở lưu trú du lịch: hạng 1 sao, 2 sao cho khách sạn, làng du lịch.

Tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích là hoạt động thiết thực góp phần vào quá trình cải cách thủ tục hành chính của tỉnh, cải thiện cách thức, đổi mới phương thức phục vụ người dân, tăng cường sự công khai, minh bạch trong quá trình giải quyết thủ tục hành chính, giảm tải công việc cho các cơ quan hành chính nhà nước./.

 

                                                                                                Mỹ Ngọc

 

 

     

                                                        

     


Tin liên quan
Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch nâng cao chỉ số cải cách hành chính (Par index) tỉnh Tiền Giang giai đoạn 2018-2020.    25/09/2018
Công tác kiểm soát thủ tục hành chính Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch quý III năm 2018    18/09/2018
Công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực xuất nhập khẩu văn hóa phẩm không nhằm mục đích kinh doanh thuộc phạm vi quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch    06/09/2018
Hội thi “Tìm hiểu công tác cải cách hành chính”    06/09/2018
Hội thi “Tìm hiểu công tác cải cách hành chính tỉnh Tiền Giang” năm 2018    27/08/2018
Khai giảng lớp bồi dưỡng nghiệp vụ cải cách hành chính theo mô hình một cửa điện tử liên thông hiện đại    12/07/2018
Công tác cải cách hành chính tại Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch trong 6 tháng đầu năm 2018    18/06/2018
Ủy ban nhân dân tỉnh công bố danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực Du lịch thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Tiền Giang    15/06/2018
Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước tỉnh Tiền Giang năm 2018    26/04/2018
Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt điều chỉnh quy hoạch ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin tỉnh Tiền Giang đến năm 2020, định hướng đến năm 2030    15/03/2018

Liên kết Liên kết