Truy cập nội dung luôn

Cải cách hành chánh Cải cách hành chánh

Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang ban hành Kế hoạch phát động chuyên đề thi đua “Ứng dụng công nghệ thông tin trong các cơ quan nhà nước” trên địa bàn tỉnh Tiền Giang năm 2018

Nhằm tiếp tục nâng cao hiệu quả hoạt động quản lý nhà nước trong lĩnh vực công nghệ thông tin; đồng thời, triển khai thực hiện có hiệu quả các nội dung chỉ đạo theo Nghị quyết số 36-NQ/TW ngày 01 tháng 7 năm 2014 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh ứng dụng, phát triển công nghệ thông tin đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững và hội nhập quốc tế, Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang  ban hành Kế hoạch phát động chuyên đề thi đua "Ứng dụng công nghệ thông tin trong các cơ quan nhà nước" trên địa bàn tỉnh năm 2018.

          Theo đó, nội dung thi đua được quy định cụ thể đối với đơn vị cấp tỉnh, đơn vị ngành dọc; đơn vị cấp huyện; đơn vị cấp xã, trong đó tập trung vào các tiêu chuẩn như: hạ tầng kỹ thuật công nghệ thông tin; an toàn, an ninh thông tin; ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ tổ chức và công dân; nhân lực công nghệ thông tin,…

  Chuyên đề thi đua "Ứng dụng công nghệ thông tin trong các cơ quan nhà nước" trên địa bàn tỉnh năm 2018 giúp Ủy ban nhân dân tỉnh, lãnh đạo các cơ quan, đơn vị theo dõi, phát hiện kịp thời để chỉ đạo, khắc phục những tồn tại, hạn chế trong việc ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ công tác quản lý, điều hành; Nâng cao vai trò, trách nhiệm của lãnh đạo các cơ quan, đơn vị, công chức, viên chức về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động quản lý, điều hành, giải quyết công việc. Qua đó, góp phần thúc đẩy cải cách hành chính, phát triển kinh tế - xã hội, từng bước xây dựng Chính quyền điện tử trên địa bàn tỉnh.

 

                                                                                     Th.Phương

 

 

     

                                                        

     


Tin liên quan
Mời tham gia cuộc thi viết “Tìm hiểu về cải cách hành chính nhà nước”    05/11/2018
Ủy ban nhân dân tỉnh công bố Danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực lễ hội thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Tiền Giang    18/10/2018
Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch nâng cao chỉ số cải cách hành chính (Par index) tỉnh Tiền Giang giai đoạn 2018-2020.    25/09/2018
Công tác kiểm soát thủ tục hành chính Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch quý III năm 2018    18/09/2018
Công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực xuất nhập khẩu văn hóa phẩm không nhằm mục đích kinh doanh thuộc phạm vi quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch    06/09/2018
Hội thi “Tìm hiểu công tác cải cách hành chính”    06/09/2018
Hội thi “Tìm hiểu công tác cải cách hành chính tỉnh Tiền Giang” năm 2018    27/08/2018
Khai giảng lớp bồi dưỡng nghiệp vụ cải cách hành chính theo mô hình một cửa điện tử liên thông hiện đại    12/07/2018
Công tác cải cách hành chính tại Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch trong 6 tháng đầu năm 2018    18/06/2018
Ủy ban nhân dân tỉnh công bố danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực Du lịch thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Tiền Giang    15/06/2018

Liên kết Liên kết