Truy cập nội dung luôn

Cải cách hành chánh Cải cách hành chánh

Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang ban hành Chỉ thị tăng cường công tác cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh Tiền Giang giai đoạn 2018-2020

Nhằm tiếp tục thực hiện có hiệu quả Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2020 trên địa bàn tỉnh Tiền Giang, Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang đã ban hành Chỉ thị tăng cường công tác cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh Tiền Giang giai đoạn 2018-2020.

Kế hoạch đã phân công nhiệm vụ cụ thể đối với các đơn vị cấp tỉnh, huyện trên địa bàn tỉnh Tiền Giang. Theo đó, tập trung thực hiện một số nội dung trong công tác cải cách hành chính như sau: Triển khai thực hiện có hiệu quả Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011 - 2020, kế hoạch cải cách hành chính giai đoạn và hàng năm; Rà soát, xác định rõ những nhiệm vụ, công việc phải thực hiện, từ đó có phân công các cá nhân, cơ quan, đơn vị chủ trì thực hiện và bố trí nguồn lực bảo đảm cho việc thực hiện, tăng cường công tác kiểm tra, đánh giá nghiêm túc, trung thực, khách quan kết quả thực hiện tại cơ quan, đơn vị; Tiếp tục đẩy mạnh công tác cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin vào giải quyết thủ tục hành chính và cung cấp các dịch vụ công trực tuyến cho người dân, doanh nghiệp; Rà soát, đơn giản hóa và công khai thủ tục hành chính ở tất cả các lĩnh vực theo quy định của Chính phủ; Thực hiện tốt việc giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông và việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích, thường xuyên rà soát kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại cơ quan, đơn vị, để có giải pháp khắc phục đối với việc hồ sơ trễ hẹn; quan tâm đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị làm việc cho Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả đảm bảo theo quy định;….

Như vậy, việc tăng cường công tác cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh Tiền Giang giai đoạn 2018-2020  sẽ phát huy những mặt làm được và khắc phục những hạn chế của công tác cải cách hành chính trong thời gian qua. Qua đó, nâng cao chất lượng hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của địa phương./.

 

                                                                                     Th.Phương

 

 

     

                                                        

     


Tin liên quan
Mời tham gia cuộc thi viết “Tìm hiểu về cải cách hành chính nhà nước”    05/11/2018
Ủy ban nhân dân tỉnh công bố Danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực lễ hội thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Tiền Giang    18/10/2018
Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch nâng cao chỉ số cải cách hành chính (Par index) tỉnh Tiền Giang giai đoạn 2018-2020.    25/09/2018
Công tác kiểm soát thủ tục hành chính Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch quý III năm 2018    18/09/2018
Công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực xuất nhập khẩu văn hóa phẩm không nhằm mục đích kinh doanh thuộc phạm vi quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch    06/09/2018
Hội thi “Tìm hiểu công tác cải cách hành chính”    06/09/2018
Hội thi “Tìm hiểu công tác cải cách hành chính tỉnh Tiền Giang” năm 2018    27/08/2018
Khai giảng lớp bồi dưỡng nghiệp vụ cải cách hành chính theo mô hình một cửa điện tử liên thông hiện đại    12/07/2018
Công tác cải cách hành chính tại Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch trong 6 tháng đầu năm 2018    18/06/2018
Ủy ban nhân dân tỉnh công bố danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực Du lịch thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Tiền Giang    15/06/2018

Liên kết Liên kết