Truy cập nội dung luôn

Cải cách hành chánh Cải cách hành chánh

Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt điều chỉnh quy hoạch ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin tỉnh Tiền Giang đến năm 2020, định hướng đến năm 2030

Hiện nay, việc đẩy mạnh ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin là một công cụ quan trọng hàng đầu để cải cách hành chính, xây dựng chính quyền điện tử, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước, nâng cao dân trí, chất lượng cuộc sống; là một trong những động lực quan trọng của sự phát triển kinh tế tri thức, xã hội thông tin, góp phần quan trọng vào thực hiện phát triển kinh tế xã hội nhanh, bền vững, đảm bảo quốc phòng, an ninh của tỉnh. Trên cơ sở đó, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Quyết định về việc phê duyệt điều chỉnh quy hoạch ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin tỉnh Tiền Giang đến năm 2020, định hướng đến năm 2030.

Quy hoạch đã đề ra mục tiêu tổng quát và mục tiêu cụ thể để toàn tỉnh phấn đấu thực hiện. Theo đó, quy hoạch đến năm 2020 Tiền Giang sẽ tập trung thực hiện một số nội dung chính sau: Xây dựng kiến trúc chính quyền điện tử tỉnh Tiền Giang; Ứng dụng công nghệ thông tin; Xây dựng hạ tầng kỹ thuật công nghệ thông tin; Nguồn nhân lực công nghệ thông tin và Công nghiệp công nghệ thông tin. Quy hoạch đến năm 2030, Tiền Giang sẽ hoàn thiện mô hình thành phố thông minh, chính quyền điện tử, từng bước xây dựng các đô thị thông minh trên địa bàn tỉnh; Phát triển hạ tầng kỹ thuật, công nghệ thông tin theo hướng công nghệ hiện đại, đồng bộ từ tỉnh đến cơ sở, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin gắn kết chặt chẽ với cải cách hành chính; hiện đại, minh bạch hoạt động của cơ quan hành chính, phục vụ tốt hơn cho người dân và doanh nghiệp; tăng cường đảm bảo an toàn, an ninh thông tin;…Đồng thời, tập trung vào các giải pháp sau: Xây dựng cơ chế chính sách; Tổ chức quản lý về công nghệ thông tin; Phát triển nguồn nhân lực công nghệ thông tin; Phát triển khoa học công nghệ và Huy động nguồn vốn đầu tư.

 

                                                                                      Ngọc Nguyệt

 

 

     

                                                        

     


Tin liên quan
Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch nâng cao chỉ số cải cách hành chính (Par index) tỉnh Tiền Giang giai đoạn 2018-2020.    25/09/2018
Công tác kiểm soát thủ tục hành chính Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch quý III năm 2018    18/09/2018
Công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực xuất nhập khẩu văn hóa phẩm không nhằm mục đích kinh doanh thuộc phạm vi quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch    06/09/2018
Hội thi “Tìm hiểu công tác cải cách hành chính”    06/09/2018
Hội thi “Tìm hiểu công tác cải cách hành chính tỉnh Tiền Giang” năm 2018    27/08/2018
Khai giảng lớp bồi dưỡng nghiệp vụ cải cách hành chính theo mô hình một cửa điện tử liên thông hiện đại    12/07/2018
Công tác cải cách hành chính tại Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch trong 6 tháng đầu năm 2018    18/06/2018
Ủy ban nhân dân tỉnh công bố danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực Du lịch thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Tiền Giang    15/06/2018
Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước tỉnh Tiền Giang năm 2018    26/04/2018
Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt điều chỉnh quy hoạch ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin tỉnh Tiền Giang đến năm 2020, định hướng đến năm 2030    15/03/2018

Liên kết Liên kết