Truy cập nội dung luôn

Cải cách hành chánh Cải cách hành chánh

Ủy ban nhân dân tỉnh công bố danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực Du lịch thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Tiền Giang

Ngày 04 tháng 6 năm 2018, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Quyết định số 1534/QĐ-UBND công bố danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực Du lịch thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Tiền Giang.

Theo đó, lĩnh vực lữ hành du lịch có 19 thủ tục hành chính, lĩnh vực lưu trú du lịch có 01 thủ tục hành chính và lĩnh vực dịch vụ du lịch khác có 05 thủ tục hành chính. Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ thông qua các hình thức như: tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; qua bưu điện hoặc qua Website dịch vụ hành chính công tỉnh tại địa chỉ: http://motcua.tiengiang.gov.vn nhằm tạo thuận lợi cho tổ chức, cá nhân trong nộp hồ sơ, cơ quan giải quyết công việc và trả kết quả nhanh chóng,...Qua đó, ngày càng nâng cao hơn nữa sự hài lòng của người dân khi liên hệ giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực Du lịch nói riêng và trong các lĩnh vực khác thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Tiền Giang nói chung./.

 

                                                                                                Mỹ Ngọc

 


Tin liên quan
Mời tham gia cuộc thi viết “Tìm hiểu về cải cách hành chính nhà nước”    05/11/2018
Ủy ban nhân dân tỉnh công bố Danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực lễ hội thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Tiền Giang    18/10/2018
Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch nâng cao chỉ số cải cách hành chính (Par index) tỉnh Tiền Giang giai đoạn 2018-2020.    25/09/2018
Công tác kiểm soát thủ tục hành chính Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch quý III năm 2018    18/09/2018
Công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực xuất nhập khẩu văn hóa phẩm không nhằm mục đích kinh doanh thuộc phạm vi quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch    06/09/2018
Hội thi “Tìm hiểu công tác cải cách hành chính”    06/09/2018
Hội thi “Tìm hiểu công tác cải cách hành chính tỉnh Tiền Giang” năm 2018    27/08/2018
Khai giảng lớp bồi dưỡng nghiệp vụ cải cách hành chính theo mô hình một cửa điện tử liên thông hiện đại    12/07/2018
Công tác cải cách hành chính tại Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch trong 6 tháng đầu năm 2018    18/06/2018
Ủy ban nhân dân tỉnh công bố danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực Du lịch thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Tiền Giang    15/06/2018

Liên kết Liên kết