Truy cập nội dung luôn

Cải cách hành chánh Cải cách hành chánh

Tuyên truyền công tác cải cách hành chính

Sở Nội vụ vừa ban hành Kế hoạch tuyên truyền công tác cải cách hành chính bằng băng rôn trên địa bàn tỉnh Tiền Giang năm 2017.

Băng rôn tuyên truyền công tác cải cách hành chính được treo trước trụ sở của cơ quan, đơn vị. Nội dung tuyên truyền về Dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 trong giải quyết thủ tục hành chính của người dân, tổ chức trên địa bàn tỉnh Tiền Giang. Số lượng dự kiến là 203 tấm, thực hiện trong tháng 11-2017.

Thanh Hải 


Tin liên quan
Công tác kiểm soát thủ tục hành chính Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch quý III năm 2018    18/09/2018
Công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực xuất nhập khẩu văn hóa phẩm không nhằm mục đích kinh doanh thuộc phạm vi quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch    06/09/2018
Hội thi “Tìm hiểu công tác cải cách hành chính”    06/09/2018
Hội thi “Tìm hiểu công tác cải cách hành chính tỉnh Tiền Giang” năm 2018    27/08/2018
Khai giảng lớp bồi dưỡng nghiệp vụ cải cách hành chính theo mô hình một cửa điện tử liên thông hiện đại    12/07/2018
Công tác cải cách hành chính tại Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch trong 6 tháng đầu năm 2018    18/06/2018
Ủy ban nhân dân tỉnh công bố danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực Du lịch thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Tiền Giang    15/06/2018
Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước tỉnh Tiền Giang năm 2018    26/04/2018
Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt điều chỉnh quy hoạch ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin tỉnh Tiền Giang đến năm 2020, định hướng đến năm 2030    15/03/2018
Công tác cải cách hành chính tại Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch quý I năm 2018    14/03/2018

Liên kết Liên kết