Truy cập nội dung luôn

Cải cách hành chánh Cải cách hành chánh

Triển khai và hướng dẫn người dân, doanh nghiệp thực hiện sử dụng dịch vụ công trực tuyến

Ngày 07 tháng 5 năm 2020, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành văn bản về việc triển khai và hướng dẫn người dân, doanh nghiệp thực hiện sử dụng dịch vụ công trực tuyến.

Văn bản yêu cầu các sở, ban, ngành tỉnh; Ủy ban nhân dân các huyện, thành, thị tổ chức hướng dẫn người dân, doanh nghiệp thực hiện dịch vụ công trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia, Cổng Dịch vụ công của tỉnh thông qua các hình thức: hướng dẫn tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả các cấp; đăng bài hướng dẫn các bước thực hiện trên Cổng/ Trang thông tin điện tử của cơ quan, đơn vị; tuyên truyền thông qua các phương tiện thông tin đại chúng; hệ thống thông tin, truyền thông cấp huyện và cấp xã; tờ bướm, áp phích,…

Người dân, doanh nghiệp nộp hồ sơ trực tuyến theo địa chỉ Cổng Dịch vụ công Quốc gia: https://dichvucong.gov.vn; Cổng Dịch vụ công của tỉnh: https://dichvucong.tiengiang.gov.vn. Việc sử dụng dịch vụ công trực tuyến mang lại nhiều lợi ích, hạn chế tập trung đông người; giảm thời gian, chi phí đi lại của các tổ chức, cá nhân khi gửi hồ sơ và nhận kết quả; tránh được nạn nhũng nhiễu, quan liêu và tăng tính công khai, minh bạch của thủ tục hành chính./.

 

                                                                                                                 Mỹ Ngọc


Tin liên quan
Triển khai và hướng dẫn người dân, doanh nghiệp thực hiện sử dụng dịch vụ công trực tuyến    22/05/2020
Kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2020 trên địa bàn tỉnh Tiền Giang    06/05/2020
Công tác kiểm soát thủ tục hành chính cửa Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch quý 1 năm 2020    24/04/2020
Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang ban hành Quyết định công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý của ngành văn hóa, thể thao và du lịch    20/03/2020
Quyết định số 547/QĐ-UBND ngày 03/3/2020    20/03/2020
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính, cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính năm 2020.    16/03/2020
Rà soát nhóm, thủ tục hành chính thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch năm 2020    16/03/2020
Hướng dẫn thực hiện thủ tục hành chính “Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao của Câu lạc bộ thể thao chuyên nghiệp”    17/07/2019
Sửa đổi, bổ sung thủ tục hành chính trong lĩnh vực thể dục, thể thao    28/06/2019
Kiểm soát thủ tục hành chính Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 06 tháng đầu năm 2019    26/06/2019

Liên kết Liên kết