Truy cập nội dung luôn

Cải cách hành chánh Cải cách hành chánh

Tập huấn kỹ năng tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính cho nhân viên bưu chính thuộc Bưu điện tỉnh Tiền Giang

Thực hiện Kế hoạch của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang, Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Tiền Giang đã tổ chức tập huấn kỹ năng tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính cho nhân viên bưu chính thuộc Bưu điện tỉnh Tiền Giang vào ngày 18, 19 tháng 01 năm 2018 và ngày 25, 26 tháng 01 năm 2018 tại Hội trường lầu 9, Tòa nhà Bưu điện tỉnh Tiền Giang. Tham gia lớp tập huấn gồm lãnh đạo và báo cáo viên các Sở, ngành có thực hiện tiếp nhận, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích; lãnh đạo và nhân viên bưu điện cấp tỉnh, huyện,….

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã tập huấn kỹ năng cho nhân viên bưu chính vào chiều ngày 19 tháng 01 năm 2018 với 13 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở có thực hiện tiếp nhận, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích như: Cấp giấy phép tổ chức biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang cho các tổ chức thuộc địa phương; Thông báo tổ chức biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang, thi người đẹp, người mẫu; Cấp Giấy phép kinh doanh karaoke; Tiếp nhận hồ sơ thông báo sản phẩm quảng cáo trên bảng quảng cáo, băng-rôn; Cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch quốc tế; Cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch nội địa; Đổi thẻ hướng dẫn viên du lịch; Cấp lại thẻ hướng dẫn viên du lịch;  Xếp hạng cơ sở lưu trú du lịch: hạng 1 sao, 2 sao cho khách sạn, làng du lịch; Thẩm định lại, xếp hạng lại hạng cơ sở lưu trú du lịch: hạng 1 sao, 2 sao cho khách sạn, làng du lịch.

Đồng thời, báo cáo viên Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã  trao đổi, giải đáp thắc mắc của nhân viên bưu chính để đảm bảo tính chính xác trong thực hiện quy trình tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính thông qua dịch vụ bưu chính công ích; bảo đảm sự phối hợp giữa doanh nghiệp cung ứng dịch vụ bưu chính công ích với tổ chức, cá nhân và cơ quan có thẩm quyền trong giải quyết thủ tục hành chính, nhằm tạo thuận lợi nhất cho người dân, doanh nghiệp khi có nhu cầu giao dịch với cơ quan nhà nước./.

 

                                                                                      Mỹ Ngọc

 

 


Tin liên quan
Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt điều chỉnh quy hoạch ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin tỉnh Tiền Giang đến năm 2020, định hướng đến năm 2030    15/03/2018
Công tác cải cách hành chính tại Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch quý I năm 2018    14/03/2018
Kế hoạch rà soát, đánh giá sự phù hợp của thủ tục hành chính với yêu cầu thực hiện dịch vụ công trực tuyến trên địa bàn tỉnh Tiền Giang    06/03/2018
Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang ban hành Chỉ thị tăng cường công tác cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh Tiền Giang giai đoạn 2018-2020    06/03/2018
Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang ban hành Kế hoạch phát động chuyên đề thi đua “Ứng dụng công nghệ thông tin trong các cơ quan nhà nước” trên địa bàn tỉnh Tiền Giang năm 2018    26/02/2018
Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang phát động chuyên đề thi đua “Đẩy mạnh cải cách hành chính” trên địa bàn tỉnh Tiền Giang năm 2018    26/02/2018
Kế hoạch rà soát, đánh giá thủ tục hành chính năm 2018 của các cấp chính quyền trên địa bàn tỉnh Tiền Giang    26/01/2018
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch triển khai nhiệm vụ công tác kiểm soát thủ tục hành chính năm 2018    26/01/2018
Tập huấn kỹ năng tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính cho nhân viên bưu chính thuộc Bưu điện tỉnh Tiền Giang    23/01/2018
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính năm 2018    12/01/2018

Liên kết Liên kết