Truy cập nội dung luôn

Cải cách hành chánh Cải cách hành chánh

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch triển khai nhiệm vụ công tác kiểm soát thủ tục hành chính năm 2018

Nhằm triển khai có hiệu quả việc thực hiện rà soát, đánh giá thủ tục hành chính, quy định hành chính, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính năm 2018.

Theo kế hoạch, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã giao nhiệm vụ cụ thể cho các phòng khối Văn phòng Sở, trong đó tập trung vào một số nhiệm vụ trọng tâm trong công tác kiểm soát thủ tục hành chính năm 2018 như: Tuyên truyền, nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức, viên chức về công tác kiểm soát thủ tục hành chính; Thống kê, cập nhật các thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc bãi bỏ các thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý của ngành; Nghiên cứu, rà soát quy định, thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết; Tổ chức đối thoại với tổ chức, cá nhân về thủ tục hành chính, kịp thời tháo gỡ những vướng mắc, khó khăn trong thực tiễn; Niêm yết, công khai thủ tục hành chính; Thông tin về địa chỉ tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị; Tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định, thủ tục hành chính; Tuyên truyền công tác kiểm soát thủ tục hành chính trên  trang website của Sở;….

Với kế hoạch được triển khai, toàn thể cán bộ, công chức khối Văn phòng Sở sẽ tập trung phấn đấu thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao, nhằm kịp thời sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ quy định, thủ tục hành chính không cần thiết, không phù hợp với quy định về thực hiện thủ tục hành chính; Công khai, minh bạch các thủ tục hành chính, quy định có liên quan đến  lĩnh vực quản lý, cắt giảm về chi phí, thời gian cho người dân và doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế trong việc thực hiện thủ tục hành chính; bảo đảm thủ tục hành chính được thông thoáng, nhanh gọn. Qua đó, góp phần thực hiện hiệu quả công tác cải cách hành chính tại Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch nói riêng và của tỉnh Tiền Giang nói chung./.

 

                                                                                      Mỹ Ngọc

 

 


Tin liên quan
Mời tham gia cuộc thi viết “Tìm hiểu về cải cách hành chính nhà nước”    05/11/2018
Ủy ban nhân dân tỉnh công bố Danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực lễ hội thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Tiền Giang    18/10/2018
Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch nâng cao chỉ số cải cách hành chính (Par index) tỉnh Tiền Giang giai đoạn 2018-2020.    25/09/2018
Công tác kiểm soát thủ tục hành chính Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch quý III năm 2018    18/09/2018
Công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực xuất nhập khẩu văn hóa phẩm không nhằm mục đích kinh doanh thuộc phạm vi quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch    06/09/2018
Hội thi “Tìm hiểu công tác cải cách hành chính”    06/09/2018
Hội thi “Tìm hiểu công tác cải cách hành chính tỉnh Tiền Giang” năm 2018    27/08/2018
Khai giảng lớp bồi dưỡng nghiệp vụ cải cách hành chính theo mô hình một cửa điện tử liên thông hiện đại    12/07/2018
Công tác cải cách hành chính tại Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch trong 6 tháng đầu năm 2018    18/06/2018
Ủy ban nhân dân tỉnh công bố danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực Du lịch thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Tiền Giang    15/06/2018

Liên kết Liên kết