Truy cập nội dung luôn

Cải cách hành chánh Cải cách hành chánh

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính năm 2018

Thực hiện sự chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh trong công tác cải cách hành chính, ngày 08 tháng 01 năm 2018, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ban hành Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính năm 2018.

 Năm 2018, Sở Văn hóa, Thể tha và Du lịch sẽ tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả Kế hoạch số 87/KH-UBND ngày 06 tháng 5 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành kế hoạch cải cách hành chính giai đoạn 2016-2020 và Kế hoạch số 355/KH-UBND tỉnh ngày 29 tháng 12 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính năm 2018. Trong đó, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tập trung phấn đấu thực hiện tốt một số nhiệm vụ sau: Phát động thi đua đẩy mạnh cải cách hành chính năm 2018; Tuyên truyền bằng sân khấu hóa với hình thức kịch ngắn, tiểu phẩm, chập cải lương ... đề tài xoay quanh công tác cải cách hành chính; Triển khai thực hiện Đề án đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh năm 2018; Cập nhật, rà soát, trình công bố thủ tục hành chính mới ban hành, được sửa đổi và bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở; Tiếp tục thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức 3 đối với các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết; Rà soát, hệ thống hóa việc thực hiện văn bản quy phạm pháp luật theo thẩm quyền;….

Trên cơ sở Kế hoạch đã được triển khai, toàn thể cán bộ, công chức, viên chức Khối Văn phòng Sở và các phòng, ban, đơn vị trực thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tập trung phấn đấu thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ công tác cải cách hành chính năm 2018, nhằm tiếp tục hoàn thiện các thủ tục hành chính theo hướng công khai, đơn giản, nhanh chóng, thuận tiện cho tổ chức và người dân; không ngừng cải thiện, nâng cao chất lượng phục vụ trong việc giải quyết hồ sơ, thủ tục hành chính nhà nước, kịp thời ngăn chặn, xử lý những hành vi tiêu cực, nhũng nhiễu gây khó khăn cho hoạt động của cá nhân và tổ chức. Qua đó, nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức, viên chức về ý nghĩa và tầm quan trọng của công tác cải cách hành chính, góp phần thúc đẩy công tác cải cách hành chính của tỉnh ngày càng hiệu quả./.

 

                                                                                     Mỹ Ngọc

 

 

     

                                                        

     


Tin liên quan
Mời tham gia cuộc thi viết “Tìm hiểu về cải cách hành chính nhà nước”    05/11/2018
Ủy ban nhân dân tỉnh công bố Danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực lễ hội thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Tiền Giang    18/10/2018
Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch nâng cao chỉ số cải cách hành chính (Par index) tỉnh Tiền Giang giai đoạn 2018-2020.    25/09/2018
Công tác kiểm soát thủ tục hành chính Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch quý III năm 2018    18/09/2018
Công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực xuất nhập khẩu văn hóa phẩm không nhằm mục đích kinh doanh thuộc phạm vi quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch    06/09/2018
Hội thi “Tìm hiểu công tác cải cách hành chính”    06/09/2018
Hội thi “Tìm hiểu công tác cải cách hành chính tỉnh Tiền Giang” năm 2018    27/08/2018
Khai giảng lớp bồi dưỡng nghiệp vụ cải cách hành chính theo mô hình một cửa điện tử liên thông hiện đại    12/07/2018
Công tác cải cách hành chính tại Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch trong 6 tháng đầu năm 2018    18/06/2018
Ủy ban nhân dân tỉnh công bố danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực Du lịch thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Tiền Giang    15/06/2018

Liên kết Liên kết