Truy cập nội dung luôn

Cải cách hành chánh Cải cách hành chánh

Những quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thể thao, kể từ ngày 01 tháng 8 năm 2019

      Ngày 27 tháng 5 năm 2019, Chính phủ đã ban hành Nghị định 46/2019/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thể thao. Theo đó, mức phạt tối đa trong lĩnh vực thể thao được quy định tại Nghị định này là 50 triệu đồng đối với cá nhân và 100 triệu đồng đối với tổ chức. Một số hành vi vi phạm thường gặp và các chế tài như sau:

       - Phạt tiền từ 10 - 15 triệu đồng đối với hành vi sử dụng chất kích thích thuộc Danh mục bị cấm trong tập luyện, thi đấu thể thao; hình thức phạt bổ sung là đình chỉ việc tham dự giải thi đấu thể thao có thời hạn từ 1-3 tháng.

       - Đối với hành vi bao che, tổ chức cho vận động viên sử dụng chất kích thích thuộc Danh mục bị cấm trong tập luyện, thi đấu thể thao sẽ bị phạt tiền từ 15 - 20 triệu đồng; hình thức xử phạt bổ sung là đình chỉ việc tham dự giải thi đấu thể thao có thời hạn từ 3 đến 6 tháng. Biện pháp khắc phục hậu quả là buộc hủy bỏ kết quả thi đấu thể thao, kết quả tuyển chọn vận động viên vào đội tuyển thể thao, trường năng khiếu thể thao, thành tích thi đấu thể thao đối với hành vi vi phạm quy định về sử dụng chất kích thích trong tập luyện, thi đấu thể thao nêu trên.

      - Phạt tiền từ 15-20 triệu đồng đối với hành vi chửi bới, lăng mạ, xúc phạm nhân phẩm, danh dự; đe dọa xâm phạm sức khỏe, tính mạng; phản ứng không phù hợp với đạo đức, thuần phong mỹ tục, truyền thống văn hóa Việt Nam khi tham gia hoạt động thể thao.

      - Đối với một trong các hành vi cố ý gây chấn thương, chơi thô bạo gây ảnh hưởng xấu đến sức khỏe người khác trong tập luyện, thi đấu thể thao sẽ bị phạt tiền từ 20-25 triệu đồng.

       - Phạt tiền từ 5-10 triệu đồng đối với hành vi gian lận về tên, tuổi, giới tính, thành tích để được tuyển chọn vào đội tuyển thể thao, trường năng khiếu thể thao hoặc tham gia thi đấu thể thao.

       - Phạt tiền từ 10-15 triệu đồng đối với hành vi bao che, dụ dỗ, ép buộc người khác gian lận trong hoạt động thể thao.

        - Phạt tiền từ 15-20 triệu đồng đối với hành vi làm sai lệch kết quả thi đấu thể thao.

    Ngoài ra, kể từ ngày 01 tháng 8 năm 2019, Mục 2, Chương II của Nghị định số 158/2013/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2013 và khoản 28, Điều 2 của Nghị định số 28/2017/NĐ-CP ngày 20 tháng 3 năm 2017 hết hiệu lực thi hành./.

QUỐC AN


Tin liên quan
Tuyên truyền công tác cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh Tiền Giang năm 2020    03/07/2020
Ban hành Chỉ số cải cách hành chính của các sở, ban, ngành tỉnh và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã trên địa bàn tỉnh Tiền Giang    03/07/2020
Kiểm tra thực hiện phân cấp trong tổ chức và hoạt động của cơ quan chuyên môn, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh và Ủy ban nhân dân cấp huyện    03/07/2020
Kế hoạch Tổng kết thực hiện Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2020, phương hứớng nhiệm vụ cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021-2030 trên địa bàn tỉnh Tiền Giang    03/07/2020
Phát động chuyên đề thi đua “Đẩy mạnh cải cách hành chính” năm 2020    03/07/2020
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Kế hoạch cải cách hành chính năm 2020    03/07/2020
Cải cách hành chính Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 6 tháng đầu năm 2020    03/07/2020
Công tác kiểm soát thủ tục hành chính của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch quý II năm 2020    01/07/2020
Triển khai và hướng dẫn người dân, doanh nghiệp thực hiện sử dụng dịch vụ công trực tuyến    22/05/2020
Kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2020 trên địa bàn tỉnh Tiền Giang    06/05/2020

Liên kết Liên kết