Truy cập nội dung luôn

Cải cách hành chánh Cải cách hành chánh

Một số kết quả đạt được trong công tác kiểm soát thủ tục hành chính năm 2017 tại Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Nhằm tiếp tục duy trì và góp phần thực hiện tốt công tác cải cách hành chính, ngay từ đầu năm 2017, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch luôn chú trọng  thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính tại đơn vị.

Năm 2017, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tiếp tục triển khai thực hiện các nội dung về việc tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan hành chính nhà nước các cấp trong công tác cải cách thủ tục hành chính. Từ đầu năm 2017 đến nay, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã tiến hành rà soát thủ tục hành chính và trình Ủy ban nhân dân tỉnh công bố ban hành 100 thủ tục hành chính đã chuẩn hóa về nội dung gồm 58 thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực văn hóa, 26 thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực thể dục thể thao và 16 thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực du lịch. Đầu tháng 10 năm 2017, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã nâng cấp và áp dụng giải quyết ở mức độ 3 đối với 98 thủ tục hành chính thuộc phạm vi giải quyết của Sở. Đồng thời, Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang đã ban hành Quyết định thông qua phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính trong lĩnh vực khách sạn thuộc thẩm quyền giải quyết của Tiền Giang, nhằm tiết kiệm chi phí và thời gian của tổ chức, cá nhân trong thực hiện thủ tục hành chính liên quan đến lĩnh vực khách sạn. Công tác niêm yết công khai các thủ tục hành chính đã được Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch quan tâm thực hiện tại vị trí thuận tiện, để tổ chức, cá nhân dễ tiếp cận.

Nhìn chung, công tác kiểm soát thủ tục hành chính tại Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch trong thời gian qua đã được triển khai thực hiện nghiêm túc; công tác chỉ đạo, điều hành nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính được tăng cường và tập trung vào nhiệm vụ trọng tâm như: kiểm soát hồ sơ thủ tục hành chính trước khi công khai; nâng cao hiệu quả giải quyết thủ tục hành chính tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả, từ đó nâng cao sự hài lòng của tổ chức, cá nhân đối với hoạt động cung cấp dịch vụ hành chính công tại Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

 

         

                                                                                      Mỹ Ngọc

 

                         

  

 

 

 

     

                                                        

       


Tin liên quan
Công tác kiểm soát thủ tục hành chính Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch quý III năm 2018    18/09/2018
Công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực xuất nhập khẩu văn hóa phẩm không nhằm mục đích kinh doanh thuộc phạm vi quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch    06/09/2018
Hội thi “Tìm hiểu công tác cải cách hành chính”    06/09/2018
Hội thi “Tìm hiểu công tác cải cách hành chính tỉnh Tiền Giang” năm 2018    27/08/2018
Khai giảng lớp bồi dưỡng nghiệp vụ cải cách hành chính theo mô hình một cửa điện tử liên thông hiện đại    12/07/2018
Công tác cải cách hành chính tại Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch trong 6 tháng đầu năm 2018    18/06/2018
Ủy ban nhân dân tỉnh công bố danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực Du lịch thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Tiền Giang    15/06/2018
Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước tỉnh Tiền Giang năm 2018    26/04/2018
Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt điều chỉnh quy hoạch ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin tỉnh Tiền Giang đến năm 2020, định hướng đến năm 2030    15/03/2018
Công tác cải cách hành chính tại Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch quý I năm 2018    14/03/2018

Liên kết Liên kết