Truy cập nội dung luôn

Cải cách hành chánh Cải cách hành chánh

Kiểm soát thủ tục hành chính Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 06 tháng đầu năm 2019

      Trong 6 tháng đầu năm 2019, công tác kiểm soát thủ tục hành chính của  Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã đạt được một số kết quả như sau:

    - Triển khai kịp thời đến cán bộ, công chức Quyết định số 09/2019/QĐ-UBND ngày 02/5/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh về Quy chế tổ chức và hoạt động của bộ phận tiếp nhận và trả kết quả trên địa bàn tỉnh Tiền Giang. Rà soát, chấn chỉnh công tác kiểm soát thủ tục hành chính, cơ chế một cửa, một cửa liên thông theo sự chỉ đạo của UNBD tỉnh bảo đảm đúng quy định.

      - Đang triển khai thực hiện việc kết nối tích hợp dữ liệu thủ tục hành chính từ cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính. Đã xây dựng bộ hồ sơ mẫu hướng dẫn nộp hồ sơ trực tiếp tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả; triển khai xây dựng video hướng dẫn nộp hồ sơ trực tuyến trên trang Website của Sở. Trong 6 tháng đầu năm 2019, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tiếp nhận 344 hồ sơ, 100% giải quyết đúng hẹn.

      - Niêm yết tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả và trên trang Website của Sở 126 thủ tục (64 văn hóa, gia đình, 36 thể thao, 26 du lịch). Có 100 thủ tục đang cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 4, 26 thủ tục cung cấp dịch vụ công trực tuyến theo mức độ 3./.

Vu Lan


Tin liên quan
Hướng dẫn thực hiện thủ tục hành chính “Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao của Câu lạc bộ thể thao chuyên nghiệp”    17/07/2019
Sửa đổi, bổ sung thủ tục hành chính trong lĩnh vực thể dục, thể thao    28/06/2019
Kiểm soát thủ tục hành chính Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 06 tháng đầu năm 2019    26/06/2019
Chấn chỉnh công tác kiểm soát thủ tục hành chính cơ chế một cửa, một cửa liên thông.    26/06/2019
Những quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thể thao, kể từ ngày 01 tháng 8 năm 2019    26/06/2019
Những điểm mới trong Nghị định 54/2019/NĐ-CP ngày 19/6/2019 cả Chính phủ quy định về kinh doanh dịch vụ karaoke, dịch vụ vũ trường    26/06/2019
Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định Chỉ số cải cách hành chính của các sở, ngành tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã trên địa bàn tỉnh Tiền Giang    21/06/2019
Kiểm tra công tác cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh Tiền Giang năm 2019    14/06/2019
Kế hoạch đẩy mạnh chế độ cải cách công vụ, công chức năm 2019 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch    13/06/2019
Đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ, công chức trên địa bàn tỉnh Tiền Giang năm 2019    31/05/2019

Liên kết Liên kết