Truy cập nội dung luôn

Cải cách hành chánh Cải cách hành chánh

Kiểm soát thủ tục hành chính Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 06 tháng đầu năm 2019

      Trong 6 tháng đầu năm 2019, công tác kiểm soát thủ tục hành chính của  Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã đạt được một số kết quả như sau:

    - Triển khai kịp thời đến cán bộ, công chức Quyết định số 09/2019/QĐ-UBND ngày 02/5/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh về Quy chế tổ chức và hoạt động của bộ phận tiếp nhận và trả kết quả trên địa bàn tỉnh Tiền Giang. Rà soát, chấn chỉnh công tác kiểm soát thủ tục hành chính, cơ chế một cửa, một cửa liên thông theo sự chỉ đạo của UNBD tỉnh bảo đảm đúng quy định.

      - Đang triển khai thực hiện việc kết nối tích hợp dữ liệu thủ tục hành chính từ cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính. Đã xây dựng bộ hồ sơ mẫu hướng dẫn nộp hồ sơ trực tiếp tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả; triển khai xây dựng video hướng dẫn nộp hồ sơ trực tuyến trên trang Website của Sở. Trong 6 tháng đầu năm 2019, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tiếp nhận 344 hồ sơ, 100% giải quyết đúng hẹn.

      - Niêm yết tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả và trên trang Website của Sở 126 thủ tục (64 văn hóa, gia đình, 36 thể thao, 26 du lịch). Có 100 thủ tục đang cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 4, 26 thủ tục cung cấp dịch vụ công trực tuyến theo mức độ 3./.

Vu Lan


Tin liên quan
Triển khai và hướng dẫn người dân, doanh nghiệp thực hiện sử dụng dịch vụ công trực tuyến    22/05/2020
Kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2020 trên địa bàn tỉnh Tiền Giang    06/05/2020
Công tác kiểm soát thủ tục hành chính cửa Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch quý 1 năm 2020    24/04/2020
Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang ban hành Quyết định công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý của ngành văn hóa, thể thao và du lịch    20/03/2020
Quyết định số 547/QĐ-UBND ngày 03/3/2020    20/03/2020
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính, cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính năm 2020.    16/03/2020
Rà soát nhóm, thủ tục hành chính thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch năm 2020    16/03/2020
Hướng dẫn thực hiện thủ tục hành chính “Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao của Câu lạc bộ thể thao chuyên nghiệp”    17/07/2019
Sửa đổi, bổ sung thủ tục hành chính trong lĩnh vực thể dục, thể thao    28/06/2019
Kiểm soát thủ tục hành chính Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 06 tháng đầu năm 2019    26/06/2019

Liên kết Liên kết