Truy cập nội dung luôn

Cải cách hành chánh Cải cách hành chánh

Hướng dẫn thực hiện thủ tục hành chính “Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao của Câu lạc bộ thể thao chuyên nghiệp”

     Ngày 10 tháng 7 năm 2019, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 2199/QĐ-UBND về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực thể dục, thể thao thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Tiền Giang.

     Theo Quyết định, đối với thủ tục hành chính "Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể dục, thể thao của Câu lạc bộ thể thao chuyên nghiệp" tổ chức thực hiện theo quy định của: Luật thể dục, thể thao; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thể dục, thể thao; Luật Phí và lệ phí số 97/2015/QH13 ngày 25/11/2015 của Quốc hội, có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2017; Nghị định số 36/2019/NĐ-CP ngày 29/4/2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thể dục, thể thao; Nghị quyết số 17/2018/NQ-HĐND ngày 07/12/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh Tiền Giang Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động cơ sở thể thao, câu lạc bộ chuyên nghiệp trên địa bàn tỉnh Tiền Giang.

     Thành phần hồ sơ bao gồm:  Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận theo mẫu số 02 ban hành kèm theo Nghị định số 36/2019/NĐ-CP ngày 29/4/2019 của Chính phủ; Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp; Bản tóm tắt tình hình chuẩn bị các điều kiện kinh doanh theo mẫu số 03 ban hành kèm theo Nghị định số 36/2019/NĐ-CP ngày 29/4/2019 của Chính phủ, gồm: đội ngũ cán bộ, nhân viên thể thao đáp ứng yêu cầu hoạt động thể thao chuyên nghiệp; vận động viên chuyên nghiệp, huấn luyện viên chuyên nghiệp; cơ sở vật chất, trang thiết bị phù hợp với hoạt động thể thao chuyên nghiệp. Lệ phí cấp lần đầu tổ chức nộp 3.000.000 đồng và cấp sửa đổi, cấp lại lệ phí bằng 50% cấp lần đầu.

     Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể dục, thể thao của Câu lạc bộ thể thao chuyên nghiệp cho tổ chức./.

Mỹ Ngọc


Tin liên quan
Hướng dẫn thực hiện thủ tục hành chính “Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao của Câu lạc bộ thể thao chuyên nghiệp”    17/07/2019
Sửa đổi, bổ sung thủ tục hành chính trong lĩnh vực thể dục, thể thao    28/06/2019
Kiểm soát thủ tục hành chính Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 06 tháng đầu năm 2019    26/06/2019
Chấn chỉnh công tác kiểm soát thủ tục hành chính cơ chế một cửa, một cửa liên thông.    26/06/2019
Những quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thể thao, kể từ ngày 01 tháng 8 năm 2019    26/06/2019
Những điểm mới trong Nghị định 54/2019/NĐ-CP ngày 19/6/2019 cả Chính phủ quy định về kinh doanh dịch vụ karaoke, dịch vụ vũ trường    26/06/2019
Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định Chỉ số cải cách hành chính của các sở, ngành tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã trên địa bàn tỉnh Tiền Giang    21/06/2019
Kiểm tra công tác cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh Tiền Giang năm 2019    14/06/2019
Kế hoạch đẩy mạnh chế độ cải cách công vụ, công chức năm 2019 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch    13/06/2019
Đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ, công chức trên địa bàn tỉnh Tiền Giang năm 2019    31/05/2019

Liên kết Liên kết