Truy cập nội dung luôn

Cải cách hành chánh Cải cách hành chánh

Hội thi “Tìm hiểu công tác cải cách hành chính tỉnh Tiền Giang” năm 2018

Nhằm nâng cao nhận thức cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong tỉnh Tiền Giang về ý nghĩa, tầm quan trọng và các nội dung của chương trình tổng thể cải cách hành chính, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch tổ chức hội thi "Tìm hiểu công tác cải cách hành chính tỉnh Tiền Giang" năm 2018.

Theo Kế hoạch, mỗi cơ quan, đơn vị, địa phương thành lập 01 đội dự thi có tối đa 15 thành viên với thành phần là cán bộ, công chức, viên chức đang công tác tại cơ quan, đơn vị, địa phương mình. Hội thi bao gồm vòng loại (thi trực tuyến trên mạng, đề thi trắc nghiệm, kết quả chấm điểm ngay sau khi thí sinh kết thúc bài thi) và vòng chung kết (gồm các phần thi: tự giới thiệu, trắc nghiệm kiến thức, thuyết trình ý tưởng cải cách hành chính, biểu diễn tiểu phẩm tuyên truyền cải cách hành chính). Vòng loại sẽ diễn ra vào tháng 9/2018 và vòng chung kết diễn ra vào tháng 10/2018.

Thông qua hội thi, tuyên truyền đến nhân dân trong tỉnh đường lối, chủ trương của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác cải cách hành chính để người dân biết và giám sát việc thực hiện của cơ quan, cán bộ, công chức Nhà nước./.

 

                                                                                      Thanh Yến

 

                         

  

 

 

 

     

                                                        

       


Tin liên quan
Ủy ban nhân dân tỉnh công bố Danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực lễ hội thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Tiền Giang    18/10/2018
Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch nâng cao chỉ số cải cách hành chính (Par index) tỉnh Tiền Giang giai đoạn 2018-2020.    25/09/2018
Công tác kiểm soát thủ tục hành chính Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch quý III năm 2018    18/09/2018
Công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực xuất nhập khẩu văn hóa phẩm không nhằm mục đích kinh doanh thuộc phạm vi quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch    06/09/2018
Hội thi “Tìm hiểu công tác cải cách hành chính”    06/09/2018
Hội thi “Tìm hiểu công tác cải cách hành chính tỉnh Tiền Giang” năm 2018    27/08/2018
Khai giảng lớp bồi dưỡng nghiệp vụ cải cách hành chính theo mô hình một cửa điện tử liên thông hiện đại    12/07/2018
Công tác cải cách hành chính tại Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch trong 6 tháng đầu năm 2018    18/06/2018
Ủy ban nhân dân tỉnh công bố danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực Du lịch thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Tiền Giang    15/06/2018
Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước tỉnh Tiền Giang năm 2018    26/04/2018

Liên kết Liên kết