Truy cập nội dung luôn

Cải cách hành chánh Cải cách hành chánh

Công tác kiểm soát thủ tục hành chính Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch quý III năm 2018

Thực hiện Kế hoạch số 40/KH-SVHTTDL ngày 18/01/2018 về việc triển khai thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính năm 2018, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã nghiêm túc tổ chức thực hiện theo các chỉ tiêu đề ra. So với cùng kỳ năm 2017, trong quý III năm 2018 công tác kiểm soát thủ tục hành chính đã đạt được nhiều kết quả như:

- Kịp thời tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành 02 quyết định danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực thể dục thể thao và lĩnh vực du lịch thuộc thẩm quyền giải quyết và công bố trên trang Website của Sở, tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả để cá nhân, tổ chức được biết.

Số lượng quyết định công bố: 02 quyết định trong đó lĩnh vực du lịch có 13 thủ tục hành chính mới, sửa đổi bổ sung 12 thủ tục, bãi bỏ 06 thủ tục.

Lĩnh vực thể thao: 02 thủ tục mới, sửa đổi bổ sung 20 thủ tục.

- Đã dự thảo quyết định danh mục 02 thủ tục hành chính trong lĩnh vực xuất nhập khẩu văn hóa phẩm không nhằm mục đích kinh doanh thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch trình Ủy ban nhân dân tỉnh ký ban hành.

- Tổng số thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở hiện nay là 111 thủ tục (58 lĩnh vực văn hóa, gia đình, 28 lĩnh vực thể thao và 25 thủ tục lĩnh vực du lịch). Trong 111 thủ tục hành chính, đã thực hiện cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 là 40 thủ tục, đang hoàn thiện cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 đối với 70 thủ tục còn lại.

- Đồng thời dự thảo danh mục thủ tục hành chính thực hiện tiếp nhận và trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích, trình Ủy ban nhân dân tỉnh ký ban hành  công khai rộng rãi để người dân có nhu cầu sử dụng dịch vụ được biết /.

 

                                                                                      Vu Lan


Tin liên quan
Ủy ban nhân dân tỉnh công bố Danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực lễ hội thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Tiền Giang    18/10/2018
Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch nâng cao chỉ số cải cách hành chính (Par index) tỉnh Tiền Giang giai đoạn 2018-2020.    25/09/2018
Công tác kiểm soát thủ tục hành chính Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch quý III năm 2018    18/09/2018
Công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực xuất nhập khẩu văn hóa phẩm không nhằm mục đích kinh doanh thuộc phạm vi quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch    06/09/2018
Hội thi “Tìm hiểu công tác cải cách hành chính”    06/09/2018
Hội thi “Tìm hiểu công tác cải cách hành chính tỉnh Tiền Giang” năm 2018    27/08/2018
Khai giảng lớp bồi dưỡng nghiệp vụ cải cách hành chính theo mô hình một cửa điện tử liên thông hiện đại    12/07/2018
Công tác cải cách hành chính tại Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch trong 6 tháng đầu năm 2018    18/06/2018
Ủy ban nhân dân tỉnh công bố danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực Du lịch thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Tiền Giang    15/06/2018
Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước tỉnh Tiền Giang năm 2018    26/04/2018

Liên kết Liên kết