Truy cập nội dung luôn

Cải cách hành chánh Cải cách hành chánh

Công tác cải cách hành chính tại Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch trong 6 tháng đầu năm 2018

Nhằm tiếp tục góp phần thực hiện hiệu quả công tác cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh Tiền Giang nói chung và tại Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch nói riêng, ngay từ đầu năm 2018, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch luôn chú trọng thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính do Ủy ban nhân dân tỉnh phát động.

Trong 6 tháng đầu năm 2018, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch đã triển khai đến toàn thể cán bộ, công chức các nội dung trọng tâm trong công tác cải cách hành chính như: ban hành kế hoạch thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính, phát động chuyên đề thi đua đẩy mạnh cải cách hành chính, rà soát sự phù hợp của thủ tục hành chính với dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và mức độ 4,...Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 1534/QĐ-UBND ngày 04 tháng 6 năm 2018 công bố danh mục 25 thủ tục hành chính trong lĩnh vực Du lịch thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Tiền Giang.

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thực hiện nghiêm quy định về thẩm quyền, trình tự tuyển dụng, sử dụng, quản lý công chức trong cơ quan nhà nước và quy định phân cấp thẩm quyền, trình tự, thủ tục tuyển dụng, sử dụng, quản lý viên chức trong các đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Tiền Giang. Công tác đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức luôn được chú trọng, nhằm tạo điều kiện để công chức, viên chức nâng cao trình độ, đáp ứng tốt yêu cầu công việc. 100% cán bộ, công chức được cấp hộp thư điện tử công vụ, 100% đơn vị được cấp chữ ký số và sử dụng phần mềm văn phòng điện tử để trao đổi thông tin, văn bản,…Qua đó, tiết kiệm thời gian và kinh phí trong hoạt động hành chính nhà nước.

Trong 6 tháng đầu năm 2018, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã tiếp nhận và giải quyết đúng hạn 314/314 hồ sơ thuộc các lĩnh vực: văn hóa cơ sơ, biểu diễn nghệ thuật, kinh doanh khách sạn, kinh doanh lữ hành,…Hiện tại, tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ thông qua các hình thức như: tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; qua bưu điện hoặc qua Website dịch vụ hành chính công tỉnh tại địa chỉ: http://motcua.tiengiang.gov.vn nhằm tạo thuận lợi cho tổ chức, cá nhân trong nộp hồ sơ, cơ quan giải quyết công việc và trả kết quả nhanh chóng,...Qua đó, ngày càng nâng cao hơn nữa sự hài lòng của người dân khi liên hệ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch./.

 

 

                                                                                                           Mỹ Ngọc


Tin liên quan
Mời tham gia cuộc thi viết “Tìm hiểu về cải cách hành chính nhà nước”    05/11/2018
Ủy ban nhân dân tỉnh công bố Danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực lễ hội thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Tiền Giang    18/10/2018
Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch nâng cao chỉ số cải cách hành chính (Par index) tỉnh Tiền Giang giai đoạn 2018-2020.    25/09/2018
Công tác kiểm soát thủ tục hành chính Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch quý III năm 2018    18/09/2018
Công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực xuất nhập khẩu văn hóa phẩm không nhằm mục đích kinh doanh thuộc phạm vi quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch    06/09/2018
Hội thi “Tìm hiểu công tác cải cách hành chính”    06/09/2018
Hội thi “Tìm hiểu công tác cải cách hành chính tỉnh Tiền Giang” năm 2018    27/08/2018
Khai giảng lớp bồi dưỡng nghiệp vụ cải cách hành chính theo mô hình một cửa điện tử liên thông hiện đại    12/07/2018
Công tác cải cách hành chính tại Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch trong 6 tháng đầu năm 2018    18/06/2018
Ủy ban nhân dân tỉnh công bố danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực Du lịch thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Tiền Giang    15/06/2018

Liên kết Liên kết