Truy cập nội dung luôn

Cải cách hành chánh Cải cách hành chánh

Công tác cải cách hành chính tại Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch quý I năm 2018

Nhằm  tiếp tục góp phần thực hiện hiệu quả công tác cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh Tiền Giang, ngay từ đầu năm 2018, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịc đã xây dựng, triển khai kế hoạch thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính, phát động thi đua cải cách hành chính năm 2018 đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, nhất là các bộ phận chuyên môn nghiệp vụ, bộ phận tiếp nhận và trả kết quả có tiếp xúc thường xuyên với người dân thông qua việc lồng ghép các nội dung cải cách hành chính trong các cuộc hội nghị, cuộc họp cơ quan, qua mạng thông tin điện tử nội bộ, trên trang Website của Sở, nhằm giúp cho từng cán bộ, công chức viên chức, nắm được nội dung và tích cực thực hiện công tác cải cách hành chính.

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã niêm yết công khai tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả. Đồng thời, đăng tin trên trang thông tin điện tử của Sở 100 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết để tổ chức, công dân được biết. Trong 100 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, có 98 thủ tục hành hính đã được triển khai vận hành ở mức độ 3. Trong quý I năm 2018,  Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã tiếp nhận và giải quyết tổng cộng 137 hồ sơ, 100% hồ sơ tiếp nhận được giải quyết đúng hẹn. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tiếp tục duy trì thực hiện và thường xuyên cải tiến hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008 trong hoạt động của cơ quan nhằm không ngừng nâng cao hơn nữa sự hài lòng của tổ chức, công dân khi đến liên hệ giải quyết công việc. Đồng thời, đơn vị luôn chú trọng công tác hiện đại hóa nền hành chính thông qua việc: ứng dụng phần mềm quản lý văn bản; ứng dụng chữ ký số; ứng dụng hộp thư điện tử công vụ;….giúp cho việc trao đổi thông tin, văn bản, tài liệu chính thức giữa Ủy ban nhân dân tỉnh, các Sở, ban ngành cấp tỉnh, huyện được nhanh chóng, thuận tiện, tiết kiệm được thời gian và kinh phí trong hoạt động hành chính nhà nước.

Nhìn chung, trong quý I năm 2018, công tác cải cách hành chính tại Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch được thực hiện theo đúng tiến độ đề ra, góp phần quan trọng trong hoàn thành nhiệm vụ chuyên môn của ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch./.

                                                                                       Th.Phương

         

 


Tin liên quan
Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch nâng cao chỉ số cải cách hành chính (Par index) tỉnh Tiền Giang giai đoạn 2018-2020.    25/09/2018
Công tác kiểm soát thủ tục hành chính Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch quý III năm 2018    18/09/2018
Công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực xuất nhập khẩu văn hóa phẩm không nhằm mục đích kinh doanh thuộc phạm vi quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch    06/09/2018
Hội thi “Tìm hiểu công tác cải cách hành chính”    06/09/2018
Hội thi “Tìm hiểu công tác cải cách hành chính tỉnh Tiền Giang” năm 2018    27/08/2018
Khai giảng lớp bồi dưỡng nghiệp vụ cải cách hành chính theo mô hình một cửa điện tử liên thông hiện đại    12/07/2018
Công tác cải cách hành chính tại Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch trong 6 tháng đầu năm 2018    18/06/2018
Ủy ban nhân dân tỉnh công bố danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực Du lịch thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Tiền Giang    15/06/2018
Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước tỉnh Tiền Giang năm 2018    26/04/2018
Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt điều chỉnh quy hoạch ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin tỉnh Tiền Giang đến năm 2020, định hướng đến năm 2030    15/03/2018

Liên kết Liên kết