Truy cập nội dung luôn

Cải cách hành chánh Cải cách hành chánh

Chấn chỉnh công tác kiểm soát thủ tục hành chính cơ chế một cửa, một cửa liên thông.

      Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Công văn số 2589/UBND-KSTT ngày 18/6/2019, về chấn chỉnh công tác kiểm soát thủ tục hành chính (TTHC), cơ chế một cửa,  một cửa liên thông  nhằm khắc phục những hạn chế, đồng thời nâng cao chỉ số cải cách hành chính năm 2019 của tỉnh. Trong đó, UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, Trưởng Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh và Chủ tịch UBND các huyện, thành, thị thực hiện các nội dung:

     - Các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh chỉ đạo thực hiện kết nối tích hợp TTHC từ cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC để công khai trên trang thông tin điện tử của đơn vị và trang dịch vụ hành chính công đối với các TTHC thuộc phạm vi chức năng quản lý của ngành trên địa bàn tỉnh.

      - Niêm yết công khai kịp thời và đầy đủ TTHC thuộc thẩm quyền tiếp nhận, giải quyết tại trụ sở cơ quan, đơn vị tiếp nhận giải quyết TTHC cho cá nhân, tổ chức.

      - Đảm bảo tất cả hồ sơ giải quyết TTHC được lưu theo quy định chuyên ngành phải được công chức phụ trách lĩnh vực scan và nhập vào phần mềm một cửa điện tử.

     - Thực hiện công khai tiến độ, kết quả giải quyết hồ sơ TTHC trên Cổng/trang thông tin điện tử, trang dịch vụ hành chính công của tỉnh, đơn vị theo đúng quy định.

     Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã chỉ đạo bộ phận kiểm soát thủ tục hành chính và cán bộ phụ trách bộ phận tiếp nhận và trả kết quả chủ động rà soát và triển khai thực hiện các nội dung theo chỉ đạo của UBND tỉnh./.

 VU LAN


Tin liên quan
Hướng dẫn thực hiện thủ tục hành chính “Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao của Câu lạc bộ thể thao chuyên nghiệp”    17/07/2019
Sửa đổi, bổ sung thủ tục hành chính trong lĩnh vực thể dục, thể thao    28/06/2019
Kiểm soát thủ tục hành chính Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 06 tháng đầu năm 2019    26/06/2019
Chấn chỉnh công tác kiểm soát thủ tục hành chính cơ chế một cửa, một cửa liên thông.    26/06/2019
Những quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thể thao, kể từ ngày 01 tháng 8 năm 2019    26/06/2019
Những điểm mới trong Nghị định 54/2019/NĐ-CP ngày 19/6/2019 cả Chính phủ quy định về kinh doanh dịch vụ karaoke, dịch vụ vũ trường    26/06/2019
Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định Chỉ số cải cách hành chính của các sở, ngành tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã trên địa bàn tỉnh Tiền Giang    21/06/2019
Kiểm tra công tác cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh Tiền Giang năm 2019    14/06/2019
Kế hoạch đẩy mạnh chế độ cải cách công vụ, công chức năm 2019 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch    13/06/2019
Đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ, công chức trên địa bàn tỉnh Tiền Giang năm 2019    31/05/2019

Liên kết Liên kết