Truy cập nội dung luôn

Cải cách hành chánh Cải cách hành chánh

Đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ, công chức trên địa bàn tỉnh Tiền Giang năm 2019

       Nhằm xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức gắn với lộ trình cải cách hành chính, tạo bước đột phá trong hoạt động công vụ, công chức của tỉnh. Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch số 157/KH-UBND ngày 28 tháng 5 năm 2019 về đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ, công chức trên địa bàn tỉnh Tiền Giang năm 2019. Nội dung kế hoạch giao nhiệm vụ cụ thể cho các cở ban, ngành triển khai thực hiện. Đồng thời giao các  sở, ban, ngành, đoàn thể, UBND các huyện, thị xã, thành phố Mỹ Tho trên cơ sở Kế hoạch của Ủy ban nhâ n dân tỉnh xây dựng Kế hoạch cụ thể của đơn vị.

      Theo đó, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã triển khai thực hiện nội dung cải cách chế độ công vụ, công chức theo Kế hoạch của UBND tỉnh./.

Vu Lan


Tin liên quan
Hướng dẫn thực hiện thủ tục hành chính “Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao của Câu lạc bộ thể thao chuyên nghiệp”    17/07/2019
Sửa đổi, bổ sung thủ tục hành chính trong lĩnh vực thể dục, thể thao    28/06/2019
Kiểm soát thủ tục hành chính Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 06 tháng đầu năm 2019    26/06/2019
Chấn chỉnh công tác kiểm soát thủ tục hành chính cơ chế một cửa, một cửa liên thông.    26/06/2019
Những quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thể thao, kể từ ngày 01 tháng 8 năm 2019    26/06/2019
Những điểm mới trong Nghị định 54/2019/NĐ-CP ngày 19/6/2019 cả Chính phủ quy định về kinh doanh dịch vụ karaoke, dịch vụ vũ trường    26/06/2019
Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định Chỉ số cải cách hành chính của các sở, ngành tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã trên địa bàn tỉnh Tiền Giang    21/06/2019
Kiểm tra công tác cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh Tiền Giang năm 2019    14/06/2019
Kế hoạch đẩy mạnh chế độ cải cách công vụ, công chức năm 2019 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch    13/06/2019
Đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ, công chức trên địa bàn tỉnh Tiền Giang năm 2019    31/05/2019

Liên kết Liên kết