Truy cập nội dung luôn

Cải cách hành chánh Cải cách hành chánh

Cải cách hành chính Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 6 tháng đầu năm 2020 Cải cách hành chính Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 6 tháng đầu năm 2020
Trong 6 tháng đầu năm 2020, công tác cải cách hành chính Sở Văn hóa,Thể thao và Du lịch đạt được một số kết quả như sau:  - Ban hành các kế hoạch về công tác cải cách hành chính và triển...
Công tác kiểm soát thủ tục hành chính của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch quý II năm 2020 Công tác kiểm soát thủ tục hành chính của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch quý II năm 2020
Trong quý 2 năm 2020, công tác kiểm soát thủ tục hành chính của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đạt được một số kết quả sau: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tiếp tục tiếp nhận hồ sơ thuộc thẩm...
Triển khai và hướng dẫn người dân, doanh nghiệp thực hiện sử dụng dịch vụ công trực tuyến Triển khai và hướng dẫn người dân, doanh nghiệp thực hiện sử dụng dịch vụ công trực tuyến
Ngày 07 tháng 5 năm 2020, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành văn bản về việc triển khai và hướng dẫn người dân, doanh nghiệp thực hiện sử dụng dịch vụ công trực tuyến. Văn bản yêu cầu các sở, ban,...
Kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2020 trên địa bàn tỉnh Tiền Giang Kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2020 trên địa bàn tỉnh Tiền Giang
     Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch số 104/KH-UBND ngày 27/4/2020, về việc kiểm tra công tác cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh năm 2020. Nhằm  đánh giá những kết...
Công tác kiểm soát thủ tục hành chính cửa Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch quý 1 năm 2020 Công tác kiểm soát thủ tục hành chính cửa Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch quý 1 năm 2020
     Trong quý 1 năm 2020, công tác kiểm soát thủ tục hành chính của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đạt được một số kết quả sau:      - Căn cứ Quyết định số...
Ban hành Chỉ số cải cách hành chính của các sở, ban, ngành tỉnh và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã trên địa bàn tỉnh Tiền Giang Ban hành Chỉ số cải cách hành chính của các sở, ban, ngành tỉnh và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã trên địa bàn tỉnh Tiền Giang
        Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định về Chỉ số cải cách hành chính (CCHC) của các sở, ban, ngành tỉnh và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã trên địa...
Kế hoạch Tổng kết thực hiện Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2020, phương hứớng nhiệm vụ cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021-2030 trên địa bàn tỉnh Tiền Giang Kế hoạch Tổng kết thực hiện Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2020, phương hứớng nhiệm vụ cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021-2030 trên địa bàn tỉnh Tiền Giang
     Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch số 67/KH-UBND ngày 12/3/2020 Tổng kết thực hiện Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2020, phương hướng...
Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang ban hành Quyết định công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý của ngành văn hóa, thể thao và du lịch Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang ban hành Quyết định công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý của ngành văn hóa, thể thao và du lịch
     Ngày 03/3/2020, Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang đã ban hành Quyết định số 547/QĐ-UBND về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý của ngành văn hóa, thể...
Tuyên truyền công tác cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh Tiền Giang năm 2020 Tuyên truyền công tác cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh Tiền Giang năm 2020
     Nhằm tăng cường mức độ tiếp cận thông tin và sự hiểu biết của người dân, tổ chức về công tác cải cách hành chính (CCHC) đặc biệt là cải cách thủ tục hành chính, qua đó nâng cao...

Liên kết Liên kết