Truy cập nội dung luôn

Cải cách hành chánh Cải cách hành chánh

Hướng dẫn thực hiện thủ tục hành chính “Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao của Câu lạc bộ thể thao chuyên nghiệp” Hướng dẫn thực hiện thủ tục hành chính “Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao của Câu lạc bộ thể thao chuyên nghiệp”
     Ngày 10 tháng 7 năm 2019, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 2199/QĐ-UBND về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực thể dục, thể thao thuộc thẩm quyền...
Sửa đổi, bổ sung thủ tục hành chính trong lĩnh vực thể dục, thể thao Sửa đổi, bổ sung thủ tục hành chính trong lĩnh vực thể dục, thể thao
      Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa ban hành Quyết định số 1994/QĐ-BVHTTDL ngày 05/6/2019 về việc sửa đổi, bổ sung thủ tục hành chính trong lĩnh vực thể dục, thể thao thuộc...
Kiểm soát thủ tục hành chính Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 06 tháng đầu năm 2019 Kiểm soát thủ tục hành chính Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 06 tháng đầu năm 2019
      Trong 6 tháng đầu năm 2019, công tác kiểm soát thủ tục hành chính của  Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã đạt được một số kết quả như sau:     - Triển khai...
Chấn chỉnh công tác kiểm soát thủ tục hành chính cơ chế một cửa, một cửa liên thông. Chấn chỉnh công tác kiểm soát thủ tục hành chính cơ chế một cửa, một cửa liên thông.
      Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Công văn số 2589/UBND-KSTT ngày 18/6/2019, về chấn chỉnh công tác kiểm soát thủ tục hành chính (TTHC), cơ chế một cửa,  một cửa liên thông...
Những quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thể thao, kể từ ngày 01 tháng 8 năm 2019 Những quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thể thao, kể từ ngày 01 tháng 8 năm 2019
      Ngày 27 tháng 5 năm 2019, Chính phủ đã ban hành Nghị định 46/2019/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thể thao. Theo đó, mức phạt tối đa trong lĩnh vực...
Những điểm mới trong Nghị định 54/2019/NĐ-CP ngày 19/6/2019 cả Chính phủ quy định về kinh doanh dịch vụ karaoke, dịch vụ vũ trường Những điểm mới trong Nghị định 54/2019/NĐ-CP ngày 19/6/2019 cả Chính phủ quy định về kinh doanh dịch vụ karaoke, dịch vụ vũ trường
     Ngày 19 tháng 6 năm 2019, Chính phủ ban hành Nghị định 54/2019/NĐ-CP quy định về kinh doanh dịch vụ karaoke, dịch vụ vũ trường, theo đó:       * Về điều kiện...
Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định Chỉ số cải cách hành chính của các sở, ngành tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã trên địa bàn tỉnh Tiền Giang Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định Chỉ số cải cách hành chính của các sở, ngành tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã trên địa bàn tỉnh Tiền Giang
     Ngày 17 tháng 6 năm 2019, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 1946/QĐ-UBND về việc ban hành Chỉ số cải cách hành chính của các sở, ngành, tỉnh, Ủy ban nhân dân các...
Kiểm tra công tác cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh Tiền Giang năm 2019 Kiểm tra công tác cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh Tiền Giang năm 2019
      Trong năm 2019, việc kiểm tra công tác CCHC trên địa bàn tỉnh được tiến hành 2 đợt:       - Đợt 1: Trong tháng 6-7/2019, tiến hành kiểm tra 30% cơ quan cấp...
Kế hoạch đẩy mạnh chế độ cải cách công vụ, công chức năm 2019 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Kế hoạch đẩy mạnh chế độ cải cách công vụ, công chức năm 2019 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
     Nhằm triển khai thực hiện có hiệu quả Kế hoạch số 157/KH-UBND ngày 28 tháng 5 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh về đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ, công chức tỉnh Tiền Giang...
Đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ, công chức trên địa bàn tỉnh Tiền Giang năm 2019 Đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ, công chức trên địa bàn tỉnh Tiền Giang năm 2019
       Nhằm xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức gắn với lộ trình cải cách hành chính, tạo bước đột phá trong hoạt động công vụ, công chức của tỉnh. Ủy ban...

Liên kết Liên kết