Truy cập nội dung luôn

Cải cách hành chánh Cải cách hành chánh

Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang ban hành Kế hoạch rà soát, đánh giá thủ tục hành chính năm 2021 của các cấp chính quyền trên địa bàn tỉnh Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang ban hành Kế hoạch rà soát, đánh giá thủ tục hành chính năm 2021 của các cấp chính quyền trên địa bàn tỉnh
Ngày 05/2/2021, Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang ban hành Kế hoạch số 290/KH-UBND về việc ban hành Kế hoạch rà soát, đánh giá thủ tục hành chính năm 2021 của các cấp chính quyền trên địa bàn tỉnh, ...
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch báo cáo kết quả rà soát, đánh giá thủ tục hành chính năm 2021 Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch báo cáo kết quả rà soát, đánh giá thủ tục hành chính năm 2021
Ngày 13/01/2021, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã có Công văn số 43/SVHTTDL-VP về việc đăng ký rà soát 03 thủ tục hành chính: Thủ tục cấp đổi giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa; Thủ...
Công tác kiểm soát thủ tục hành chính cửa Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch quý 3 năm 2021 Công tác kiểm soát thủ tục hành chính cửa Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch quý 3 năm 2021
Trong quý 3 năm 2021, công tác kiểm soát thủ tục hành chính của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đạt được một số kết quả sau: - Tổng số thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở tính...
Công tác kiểm soát thủ tục hành chính cửa Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch quý 2 năm 2021 Công tác kiểm soát thủ tục hành chính cửa Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch quý 2 năm 2021
Trong quý 2 năm 2021, công tác kiểm soát thủ tục hành chính của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đạt được một số kết quả sau: - Tổng số thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở tính...
UBND tỉnh Ban hành chương trình Tổng thể cải cách hành chính nhà nước của tỉnh Tiền Giang giai đoạn 2021-2030 UBND tỉnh Ban hành chương trình Tổng thể cải cách hành chính nhà nước của tỉnh Tiền Giang giai đoạn 2021-2030
Ngày 18/10/2021, Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 2703/QĐ-UBND ban hành chương trình Tổng thể cải cách hành chính nhà nước của tỉnh Tiền Giang giai đoạn 2021-2030.  Mục tiêu...
Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang chỉ đạo rà soát, đánh giá và đề xuất phương án phân cấp trong giải quyết thủ tục hành chính Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang chỉ đạo rà soát, đánh giá và đề xuất phương án phân cấp trong giải quyết thủ tục hành chính
Ngày 31/8/2021, Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang ban hành Công văn số 4965/UBND-KSTT về việc rà soát, đánh giá và đề xuất phương án phân cấp trong giải quyết thủ tục hành chính, Theo đó, Ủy ban...
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Quyết định công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực du lịch (lần 2 năm 2021) Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Quyết định công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực du lịch (lần 2 năm 2021)
Ngày 02/8/2021, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ban hành Quyết định số 2225/QĐ-BVHTTDL về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực du lịch thuộc phạm vi...
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Quyết định công bố thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực nghệ thuật biểu diễn Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Quyết định công bố thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực nghệ thuật biểu diễn
Ngày 02/8/2021, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ban hành Quyết định số 2224/QĐ-BVHTTDL về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực nghệ thuật biểu diễn thuộc phạm...
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thông qua phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính trong lĩnh vực gia đình thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ năm 2021 Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thông qua phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính trong lĩnh vực gia đình thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ năm 2021
Ngày 16/9/2021, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Quyết định số 2454/QĐ-BVHTTDL về việc thông qua phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính trong lĩnh vực gia đình thuộc phạm vi quản lý nhà...

Liên kết Liên kết