Truy cập nội dung luôn

Cải cách hành chánh Cải cách hành chánh

Một số sửa đổi, bổ sung đối với thủ tục cấp giấy phép sao chép tác phẩm mỹ thuật về danh nhân văn hóa, anh hùng dân tộc, lãnh tụ Một số sửa đổi, bổ sung đối với thủ tục cấp giấy phép sao chép tác phẩm mỹ thuật về danh nhân văn hóa, anh hùng dân tộc, lãnh tụ
     Thủ tục hành chính cấp giấy phép sao chép tác phẩm mỹ thuật về danh nhân văn hóa, anh hùng dân tộc, lãnh tụ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa...
Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động của các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước tỉnh Tiền Giang Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động của các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước tỉnh Tiền Giang
     Nhằm không ngừng nâng cao hiệu quả công tác cải cách hành chính thông qua việc xây dựng và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 vào...
Gặp gỡ nhân dân xã Long Định về các nội dung liên quan đến Hiệu quả Quản trị và Hành chính công (PAPI) Gặp gỡ nhân dân xã Long Định về các nội dung liên quan đến Hiệu quả Quản trị và Hành chính công (PAPI)
Thực hiện Kế hoạch số 260/KH-SVHTTDL ngày 26/02/2019 về việc tổ chức gặp gỡ nhân dân về các nội dung liên quan đến chỉ số hiệu quả quả trị và hành chính công ( gọi tắt là PAPI). Sáng ngày...
Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm trong lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm trong lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch
      Thanh tra Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa ban hành văn bản về việc tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm trong lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch gồm...
Hướng dẫn thực hiện thủ tục cấp Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của doanh nghiệp quảng cáo nước ngoài tại Việt Nam Hướng dẫn thực hiện thủ tục cấp Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của doanh nghiệp quảng cáo nước ngoài tại Việt Nam
     Thực hiện Quyết định số 751/QĐ-UBND ngày 14 tháng 3 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã niêm yết công khai thủ tục cấp Giấy phép thành...
Phát động chuyên đề thi đua “Ứng dụng công nghệ thông tin tại Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch” năm 2019 Phát động chuyên đề thi đua “Ứng dụng công nghệ thông tin tại Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch” năm 2019
     Nhằm tiếp tục tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Tiền Giang, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa phát động...
Quy định sửa đổi, bổ sung đối với thủ tục hành chính “Cấp giấy phép kinh doanh vũ trường” Quy định sửa đổi, bổ sung đối với thủ tục hành chính “Cấp giấy phép kinh doanh vũ trường”
     Ủy ban nhân dân tỉnh vừa ban hành Quyết định số 751/QĐ-UBND công bố Danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực mỹ thuật, văn hóa cơ sở và quảng cáo thuộc thẩm quyền giải quyết...
Công bố danh mục thủ tục hành chính mới trong lĩnh vực triển lãm Công bố danh mục thủ tục hành chính mới trong lĩnh vực triển lãm
     Ngày 25/3/2019,  Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Quyết định số 1162/QĐ-BVHTTDL về việc công bố danh mục thủ tục hành chính mới trong lĩnh vực triển lãm thuộc phạm...
Một số quy định sửa đổi, bổ sung đối với thủ tục hành chính “Cấp giấy phép kinh doanh karaoke” Một số quy định sửa đổi, bổ sung đối với thủ tục hành chính “Cấp giấy phép kinh doanh karaoke”
       Ngày 14/3/2019, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định công bố thủ tục hành chính "Cấp giấy phép kinh doanh karaoke" thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể...
Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch phát động chuyên đề thi đua “Đẩy mạnh cải cách hành chính” trên địa bàn tỉnh Tiền Giang năm 2019. Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch phát động chuyên đề thi đua “Đẩy mạnh cải cách hành chính” trên địa bàn tỉnh Tiền Giang năm 2019.
     Ngày 18 tháng 3 năm 2019, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch số 72/KH-UBND về việc phát động chuyên đề thi đua "Đẩy mạnh cải cách hành chính" trên địa bàn tỉnh Tiền Giang...

Liên kết Liên kết