Truy cập nội dung luôn

Cải cách hành chánh Cải cách hành chánh

Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch Cải cách hành chính năm 2021 Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch Cải cách hành chính năm 2021
Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch số 342/KH-UBND ngày 07/12/2020 về việc thực hiện cải cách hành chính năm 2021, nhằm triển khai toàn diện, đồng bộ, có hiệu quả Chương trình tổng thể cải cách...
Công tác kiểm soát thủ tục hành chính của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch quý 3 năm 2020 Công tác kiểm soát thủ tục hành chính của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch quý 3 năm 2020
Trong quý 3 năm 2020, công tác kiểm soát thủ tục hành chính của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đạt được một số kết quả sau: - Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tiếp tục tiếp nhận hồ sơ thuộc...
Kiểm tra công tác cải cách hành chính Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Kiểm tra công tác cải cách hành chính Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
        Thực hiện Kế hoạch số 105/KH-UBND ngày 27/4/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh về kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2020 trên địa bàn tỉnh Tiền Giang. Sáng ngày...
Kết quả công tác Cải cách hành chính Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch quý III năm 2020 Kết quả công tác Cải cách hành chính Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch quý III năm 2020
           Tiếp tục thực hiện các nội dung trong Kế hoạch cải cách hành chính năm 2020, công tác cải cách hành chính Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch quý III năm 2020,...
Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định thông qua phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính năm 2020 Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định thông qua phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính năm 2020
Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định thông qua phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính năm 2020. Ngày 31/8/2020, Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang ban hành Quyết định số 2613/QĐ-UBND về...
Nhiều thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực du lịch Nhiều thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực du lịch
Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch vừa ban hành Quyết định số 2091/QĐ-BVHTTDL ngày 27/7/2020 về việc công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực du lịch thuộc phạm vi...
Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định công bố danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực du lịch thuộc pham vi quản lý của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định công bố danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực du lịch thuộc pham vi quản lý của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Ngày 27/7/2020, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ban hành Quyết định số 2091/QĐ-BVHTTDL về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực du lịch thuộc phạm vi...
Trình đề nghị ban hành Quyết định thông qua phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính năm 2020 Trình đề nghị ban hành Quyết định thông qua phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính năm 2020
Ngày 16/01/2020, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã có Công văn số 24/SVHTTDL-VP về việc đăng ký rà soát 02 thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực quản lý sử dụng vũ khí, súng săn, vật liệu nổ, công cụ...
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch được Ủy ban nhân dân tỉnh tặng bằng khen trong thực hiện chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2020 trên địa bàn tỉnh Tiền Giang Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch được Ủy ban nhân dân tỉnh tặng bằng khen trong thực hiện chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2020 trên địa bàn tỉnh Tiền Giang
       Sáng ngày 14/8/2020, Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức Hội nghị trực tuyến Tổng kết Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2020, đồng chí Lê Văn...
Triển khai thực hiện dịch vụ công chứng thực bản sao điện tử từ bản chính trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia Triển khai thực hiện dịch vụ công chứng thực bản sao điện tử từ bản chính trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia
         Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Công văn số 3508/UBND-KSTT ngày 28/7/2020, triển khai thực hiện Công văn số 5438/VPCP ngày 06/7/2020 của Văn phòng Chính phủ triển...

Liên kết Liên kết