Truy cập nội dung luôn

Các đơn vị trực thuộc Các đơn vị trực thuộc


STT


Tên Đơn Vị


Địa Chỉ


Điện Thoại


I. CÁC PHÒNG, BAN TRỰC THUỘC SỞ VHTTDL TG

  1.  

Văn Phòng Sở

Số 3, Lê Lợi, Phường 1, Tp. Mỹ Tho, Tiền Giang

02733.872.223

  1.  

Thanh Tra Sở

Số 3, Lê Lợi, Phường 1, Tp. Mỹ Tho, Tiền Giang

02733.972.525

  1.  

Phòng Quản lý Văn hóa

Số 3, Lê Lợi, Phường 1, Tp. Mỹ Tho, Tiền Giang

02733.872.222

  1.  

Phòng Xây Dựng Nếp Sống Văn Hóa Và Gia Đình

Số 3, Lê Lợi, Phường 1, Tp. Mỹ Tho, Tiền Giang

02733.975.680

  1.  

Phòng Quản lý Thể Dục Thể Thao

Số 3, Lê Lợi, Phường 1, Tp. Mỹ Tho, Tiền Giang

02733.879.508

  1.  

Phòng Quản lý Du Lịch

Số 3, Lê Lợi, Phường 1, Tp. Mỹ Tho, Tiền Giang

02733.875.413

 

II. CÁC ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP TRỰC THUỘC SỞ VHTTDL TG

  1.  

Trung tâm Phát triển Du lịch

Số 6-8, Đường 30 – 4, Phường 1, Tp. Mỹ Tho, Tiền Giang

02733976697

  1.  

Thư Viện Tiền Giang

Số 1 Tết Mậu Thân, Phường 4, Tp. Mỹ Tho, Tiền Giang

02733.873.541

  1.  

Bảo Tàng Tiền Giang

Số 2 A Trương Vĩnh Ký, Phường 7, Tp. Mỹ Tho, Tiền Giang

02733.872.235

10.

Đoàn Nghệ Thuật Tổng Hợp

Số 56 A Lê Thị Hồng Gấm, Phường 6, Tp. Mỹ Tho, Tiền Giang

02733.872.245

11.

Trung Tâm VH Tỉnh

Số 27 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường 4, Tp. Mỹ Tho, Tiền Giang

02733.872.653

12

Trung Tâm Đào tạo, Huấn luyện và thi đấu Thể Dục Thể Thao

Số 1 A Phan Lương Trực, Phường 6, Tp. Mỹ Tho, Tiền Giang

02733.873.511

13

Trung Tâm Phát Hành Phim Và Chiếu Bóng

Số 101, Lê Lợi, phường 1, TP. Mỹ Tho, Tiền Giang

02733.872.230

 

 

Liên kết Liên kết