Truy cập nội dung luôn

Các đơn vị trực thuộc Các đơn vị trực thuộc


STT


Tên Đơn Vị


Địa Chỉ


Điện Thoại


I. CÁC PHÒNG, BAN TRỰC THUỘC SỞ VHTTDL TG

01

Văn Phòng Sở

Số 3, Lê Lợi, Phường 1, Tp. Mỹ Tho, Tiền Giang

02733.872.223

02

Phòng Tổ Chức –Pháp chế

Số 3, Lê Lợi, Phường 1, Tp. Mỹ Tho, Tiền Giang

02733.977.473

03

Thanh Tra Sở

 

Số 3, Lê Lợi, Phường 1, Tp. Mỹ Tho, Tiền Giang

02733.972.525

04

Phòng Kế Hoạch – Tài Chính

Số 3, Lê Lợi, Phường 1, Tp. Mỹ Tho, Tiền Giang

02733.872.226

05

Phòng Quản lý Văn hóa

Số 3, Lê Lợi, Phường 1, Tp. Mỹ Tho, Tiền Giang

02733.872.222

06

Phòng Xây Dựng Nếp Sống Văn Hóa Và Gia Đình

Số 3, Lê Lợi, Phường 1, Tp. Mỹ Tho, Tiền Giang

02733.975.680

07

Phòng Quản lý Thể Dục Thể Thao

Số 3, Lê Lợi, Phường 1, Tp. Mỹ Tho, Tiền Giang

02733.879.508

08

Phòng Quản lý Di sản văn hóa

Số 3, Lê Lợi, Phường 1, Tp. Mỹ Tho, Tiền Giang

02733.872.262

09

Phòng Quản lý Du Lịch

Số 3, Lê Lợi, Phường 1, Tp. Mỹ Tho, Tiền Giang

02733.875.413

 

II. CÁC ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP TRỰC THUỘC SỞ VHTTDL TG

 

10

Ban Quản Lý Bến Tàu Thủy Du Lịch

Số 6-8, Đường 30 – 4, Phường 1, Tp. Mỹ Tho, Tiền Giang

02733976697

11

Thư Viện Tiền Giang

Số 1 Tết Mậu Thân, Phường 4, Tp. Mỹ Tho, Tiền Giang

02733.873.541

12

Bảo Tàng Tiền Giang

Số 2 A Trương Vĩnh Ký, Phường 7, Tp. Mỹ Tho, Tiền Giang

02733.872.235

13

Ban Quản Lý Di Tích

 

Số 23, Lê Lợi, Phường 1, Tp. Mỹ Tho, Tiền Giang

02733.885.945

14

Đoàn Nghệ Thuật Tổng Hợp

Số 56 A Lê Thị Hồng Gấm, Phường 6, Tp. Mỹ Tho, Tiền Giang

02733.872.245

15

Trung Tâm VH Tỉnh

 

Số 27 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường 4, Tp. Mỹ Tho, Tiền Giang

02733.872.653

16

Trường TC Văn Hoá-nghệ Thuật

Số 56 Lê Thị Hồng Gấm, Phường 6, Tp. Mỹ Tho, Tiền Giang

02733.873.280

17

Trường Năng Khiếu TDTT

Số 1 A Phan Lương Trực, Phường 6, Tp. Mỹ Tho, Tiền Giang

02733.876.304

18

Trung Tâm Huấn luyện và thi đấu Thể Dục Thể Thao

Số 1 A Phan Lương Trực, Phường 6, Tp. Mỹ Tho, Tiền Giang

02733.873.511

19

Trung Tâm Phát Hành Phim Và Chiếu Bóng

Số 101, Lê Lợi, phường 1, TP. Mỹ Tho, Tiền Giang

02733.872.230

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

GIỚI THIỆU TỔNG QUAN

                                TRƯỜNG NĂNG KHIẾU TDTT TIỀN GIANG

 

 
 

 

 

 

  1. Vị trí địa lý:

* Tên trường: TRƯỜNG NĂNG KHIẾU THỂ DỤC THỂ THAO

* Địa điểm: tọa lạc tại địa chỉ số 01A, đường Phan Lương Trực, khu phố 10, phường 6, thành phố Mỹ Tho (khu vực Sân vận động tỉnh – đối diện Trung tâm Huấn luyện và thi đấu Thể dục Thể thao tỉnh Tiền Giang). Trường được cấu trúc hình chữ L gồm 02 khu vực: khu sinh hoạt, học tập của học sinh được thiết kế 01 trệt, 03 lầu gồm các phòng học văn hóa phổ thông, phòng ở nội trú, thư viện, hội trường, nhà ăn…và khu hiệu bộ được thiết kế 01 trệt, 02 lầu gồm các phòng làm việc của Ban Giám hiệu, Phòng Hành chính – Quản trị, Phòng Văn hóa phổ thông, Phòng Chuyên môn Thể dục Thể thao, Phòng Giáo vụ, Phòng Kế toán, Phòng Y tế, Phòng họp...(hiện đang xây dựng, dự kiến hoàn thành và đưa vào sử dụng vào đầu năm 2017).

 

2. Chức năng, nhiệm vụ của Trường:

Trường Năng khiếu Thể dục Thể thao Tiền Giang được thành lập theo Quyết định số 5056/QĐ-UB ngày 24 tháng 11 năm 2004 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang, trên cơ sở tổ chức lại Trường Nghiệp vụ Thể dục thể thao tỉnh.

Trường Năng khiếu Thể dục Thể thao Tiền Giang là Trường dành cho những học sinh phổ thông có năng khiếu thể dục thể thao của tỉnh Tiền Giang nhằm đào tạo, bồi dưỡng và phát triển năng khiếu của học sinh, trên cơ sở đảm bảo trình độ học vấn phổ thông cho học sinh. Trường Năng khiếu Thể dục Thể thao chịu sự quản lý, chỉ đạo trực tiếp của Sở Thể dục Thể thao (nay là Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch) và chịu sự quản lý nhà nước về lĩnh vực giáo dục – đào tạo của Sở Giáo dục và Đào tạo.

Trường hoạt động theo quy định trong Điều lệ trường phổ thông và Quy chế tổ chức, hoạt động của trường, lớp năng khiếu Thể dục Thể thao trong giáo dục phổ thông của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Mỗi năm trường tuyển sinh hai lần vào tháng 6 và tháng 12 để bổ sung cho các em học sinh được chuyển lên các đội tuyển trẻ, bị vi phạm kỷ luật hoặc do không có khả năng phát triển thành tích chuyên môn

Trường Năng khiếu Thể dục Thể thao Tiền Giang có nhiệm vụ:

+ Tuyển chọn học sinh phổ thông có năng khiếu về các môn  thể thao trên địa bàn tỉnh;

+ Tổ chức thực hiện các hoạt động giáo dục được quy định trong Quy chế và Điều lệ trường phổ thông các cấp, bậc học do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành để đảm bảo kiến thức và trình độ học vấn phổ thông cho học sinh;

+ Tổ chức huấn luyện các môn thể dục - thể thao theo kế hoạch và chương trình đã được Ủy ban Thể dục Thể thao phê duyệt (nay là Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch); tổ chức các hoạt động thi đấu thể dục thể thao và các hoạt động giáo dục đa dạng khác nhằm thực hiện mục tiêu giáo dục toàn diện cho học sinh;

+ Tổ chức thực hiện bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên môn cho giáo viên Thể dục Thể thao trong các Trường học của tỉnh; bồi dưỡng, huấn luyện đội ngũ cán bộ thể thao cấp huyện, xã;

+ Quản lý cơ sở vật chất, kinh phí và đội ngũ cán bộ, giáo viên nhà trường theo phân cấp của tỉnh.

3. Tổ chức bộ máy, biên chế:

- Về tổ chức bộ máy nhà trường hiện có:

* Chi bộ Đảng trực thuộc Đảng bộ Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

* Công đoàn bộ phận, Chi đoàn Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (trực thuộc tổ chức Công đoàn, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch).

Ban Giám hiệu: gồm 01 Hiệu trưởng, 02 Phó Hiệu trưởng

Các bộ phận giúp việc Ban Giám hiệu gồm:

+ Tổ Chuyên môn Thể dục Thể thao

+ Tổ Giáo vụ

+ Tổ Văn hóa phổ thông

+ Tổ Hành chính – Quản trị

 Biên chế Trường Năng khiếu Thể dục Thể thao được phân bổ là 34 (Ba mươi bốn) người, bao gồm cả lao động hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐCP (05 người).

4. Qui mô giáo dục – đào tạo:

a) Về đào tạo năng khiếu Thể dục Thể thao: tổng chỉ tiêu đào tạo được giao là 200 với tổng cộng 11 lớp năng khiếu thể thao, cụ thể các môn: Boxing, Bóng bàn, Bóng đá (02 lớp: U.13 và U.17), Bơi lội, Cử tạ, Cầu lông, Điền kinh, Pencak Silat, Taekwondo và Vovinam.

b) Về giảng dạy văn hóa phổ thông: trường hiện có 05 lớp văn hóa phổ thông với tổng cộng 101 học sinh gồm: 01 lớp 7, 01 lớp 9, 01 lớp 10, 01 lớp 11 và 01 lớp 12; các lớp còn lại do không đủ điều kiện tổ chức lớp, nhà trường tạm gửi học ở các trường phổ thông của thành phố Mỹ Tho. Dự kiến năm học 2017 – 2018 Trường sẽ tổ chức đủ các lớp học văn hóa từ lớp 6 đến lớp 12.

5. Nhiệm vụ và quyền của học sinh năng khiếu:

- Thực hiện tốt các yêu cầu về giáo dục toàn diện của học sinh phổ thông, các nhiệm vụ của người học sinh theo quy định trong Điều lệ nhà trường các cấp, bậc học và Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường lớp năng khiếu thể dục thể thao trong giáo dục phổ thông (Ban hành kèm theo Quyết định số 32/2003/QĐ-BGD&ĐT ngày 11 tháng 7 năm 2003).

- Tích cực, chủ động trong học tập, rèn luyện, phấn đấu phát triển năng khiếu nâng cao thành tích thể dục thể thao.

- Tự nguyện, tích cực tham gia các hoạt động chung của nhà trường, tham gia thi đấu các môn thể dục thể thao theo khả năng và sở trường cá nhân.

- Được tạo các điều kiện về: nội trú, sử dụng cơ sở vật chất, thiết bị, dụng cụ phục vụ cho học tập và tập luyện môn năng khiếu thể dục thể thao. Được bố trí thời gian học tập và tập luyện hợp lý giúp học sinh phát huy khả năng để đạt thành tích thể dục thể thao cao.

- Được tham gia các cuộc thi đấu thể dục thể thao do ngành Giáo dục-Đào tạo hoặc ngành Thể dục Thể thao tổ chức theo quy định hiện hành.

- Được ưu tiên điểm khi thi chuyển cấp hoặc thi vào các trường Đại học và chuyên nghiệp chuyên và không chuyên thể dục thể thao theo quy định hiện hành.

- Học sinh đạt đẳng cấp các môn thể dục thể thao được hưởng chế độ khuyến khích vật chất, dinh dưỡng theo quy định của ngành thể dục thể thao, ngành Giáo dục-Đào tạo và của địa phương.

- Được cấp tiền ăn, trang phục và dụng cụ tập luyện thể dục thể thao.

- Khen thưởng, kỷ luật:

+ Học sinh đạt kết quả tốt trong học tập và đạt thành tích thể dục thể thao sẽ được khen thưởng theo quy định của ngành Giáo dục, ngành Thể dục Thể thao và của địa phương.

+ Những học sinh vi phạm khuyết điểm trong việc thực hiện nhiệm vụ của người học sẽ bị thi hành kỷ luật. Tùy theo mức độ vi phạm mà áp dụng các hình thức kỷ luật khác nhau theo quy định của ngành Giáo dục – Đào tạo ngành Thể dục thể thao.

 6. Kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao:

 a) Công tác huấn luyện đào tạo chuyên môn thể dục thể thao: căn cứ kế hoạch huấn luyện hàng năm, các lớp đã tổ chức huấn luyện chuyên môn, thi đấu tập và thi đấu giải đạt nhiều kết quả tốt. Các đội tuyển năng khiếu của nhà trường đã tham dự và đạt được bình quân trên - dưới 100 huy chương các loại tại các giải thể thao mở rộng, khu vực, quốc gia, Hội khỏe Phù Đổng khu vực và toàn quốc; một số vận động viên được phong đẳng cấp quốc gia, nhiều vận động viên được tuyển lên đội tuyển trẻ của tỉnh và được tập trung vào đội tuyển trẻ quốc gia.

 b) Công tác giảng dạy văn hóa phổ thông: nhà trường tổ chức giảng dạy theo chương trình của Bộ Giáo dục và Đào tạo, hướng dẫn của Sở Giáo dục và Đào tạo hàng năm. Hàng ngày học sinh của nhà trường phải thực hiện hai nhiệm vụ: tập luyện chuyên môn thể dục thể thao và học văn hóa theo chương trình giáo dục phổ thông. Kết quả bình quân hàng năm có khoảng 70% học sinh tốt nghiệp THPT, 100% học sinh tốt nghiệp THCS và 95% học sinh được lên lớp.

 c) Công tác thi đua khen thưởng: căn cứ kế hoạch thi đua hàng năm do Công đoàn phát động, tập thể công chức, viên chức nhà trường đã đăng ký và thực hiện đạt kết quả tốt. Tập thể nhà trường đạt danh hiệu "Tập thể Lao động tiên tiến" và "Tập thể lao động xuất sắc"; tập thể tổ đạt danh hiệu "Tập thể lao động tiên tiến"; tất cả công chức, viên chức được công nhận "Chiến sĩ thi đua cơ sở", "Lao động tiên tiến" cấp Sở và cấp trường; nhiều công chức, viên chức được Ủy ban nhân dân tỉnh khen thưởng; các đoàn thể chính trị của nhà trường đều đạt "Vững mạnh" và "Trong sạch vững mạnh" hàng năm./.

 

NGUYỄN HỮU HIỆP

 

 

Liên kết Liên kết